Pop & Jazz Konservatorio

MUSIIKIN OSAAMISALA


Musiikin koulutusohjelma, muusikko

Muusikon 180 osaamispisteen laajuinen musiikkialan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut opiskelija voi hakea opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Opiskelija voi Pop & Jazz Konservatorion ammatillisen perustutkinnon ohella halutessaan suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon opiskelemalla lukiotutkinnon edellyttämät opinnot Helsingin aikuislukiossa (ei päivälukiossa). 

Opintojen kuvaus

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Peruskoulupohjaisen opiskelijan opiskeluaika on kolme lukuvuotta. Aiempien opintojen tunnustaminen lyhentää opiskeluaikaa siten, että lukion suorittaneen opiskelijan opiskeluaika on noin kaksi lukuvuotta. Opintojen kulku suunnitellaan yksilökohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) avulla. Koulutus muodostuu ammatillisista tutkinnon osista pakollisine ja valinnaisine osioineen sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Pop & Jazz Konservatorion muusikkokoulutuksessa voi opiskella pääinstrumenttina seuraavia soittimia: harmonikka, huilu, kontrabasso, klarinetti, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, rummut, saksofonit, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, jousisoittimet ja muut soittimet (esimerkiksi tietokone, dj, rap, beatboxing).

Tästä linkistä löydät musiikkialan tutkinnon perusteet (2020).

Huom. myös Big Band -kokoonpanon soittajat:

Pop & Jazz Konservatoriolla on pitkät perinteet Big Band-toiminnassa. Konservatorion Big Bandit ovat kotimaan konserttiensa lisäksi esiintyneet Hollannissa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Virossa ja Yhdysvalloissa.

Big Band toimii oppimisympäristönä, jossa voi voi opiskella instrumenttitaitoja, solistina toimimista, sävellystä, sovitusta, tuottamista, äänittämistä, miksaamista ja kapellimestarina toimimista.

Täydentävän koulutuksen haku (erilliset tutkinnon osat musiikkialan perustutkinnosta)

Jos toimit jo musiikkialan ammatissa ja sinulla on koulutustakin alalle, voit hakea erillisiin tutkinnon osiin. Keväällä 2021 on voinut hakea täydentävään koulutukseen seuraaviin tutkinnon osiin ja kevääksi 2022 valikoimaa päivitetään:

  • Musiikkialan toimintaympäristöissä toimiminen, 15 osp
  • Musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen, 25 osp
  • Musiikkitallenteen valmistaminen, 15 osp
  • Säveltäminen, 15 osp
  • Sovittaminen ja soitintaminen, 15 osp
  • Yritystoiminnan suunnittelu
  • Jokin omaa instrumentti- tai yhtyeosaamista kehittävä tutkinnon osa

Täydentävän koulutuksen hakuohjeet löydät täältä.

KAIKKI HAKUOHJEET LÖYDÄT TÄÄLTÄ