Pop & Jazz Konservatorio

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OSAAMISALA


Musiikkiteknologian koulutusohjelma, musiikkiteknologi

  • Studiotyöskentelyn suuntautumisvaihtoehto
  • Äänentoiston suuntautumisvaihtoehto

Musiikkialan perustutkinto (laajuus 180 osaamispistettä) antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut opiskelija voi hakea opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Opiskelija voi Pop & Jazz Konservatorion ammatillisen perustutkinnon ohella halutessaan suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon opiskelemalla lukiotutkinnon edellyttämät opinnot Helsingin aikuislukiossa (ei päivälukiossa).

Opintojen kuvaus

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Peruskoulupohjaisen opiskelijan opiskeluaika on kolme lukuvuotta. Aiempien opintojen tunnustaminen lyhentää opiskeluaikaa siten, että lukion suorittaneen opiskelijan opiskeluaika on kaksi lukuvuotta. 

Opintojen kulku suunnitellaan yksilökohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) avulla. Koulutus muodostuu ammatillisista tutkinnon osista pakollisine ja valinnaisine osioineen sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Musiikkialan perustutkinnon perusteet (2020) löydät tästä linkistä.

Musiikkiteknologeilta edellytetään myös muusikon taitoja, joten koulutukseen kuuluu muusikkona toimimista ja ohjelmiston valmistamista, kuitenkin muusikon koulutusohjelmaa suppeammin. Ks. tutkinnon osa Musiikkiteknologia ja musiikillinen ilmaisu (25 osp).

Opiskelija suorittaa myös tutkinnon osat Äänentoistolaitteiston käyttäminen (30 osp) ja Äänittäminen (30 osp). Studiotyöskentelyyn suuntautuva opiskelija saa valmiudet toimia äänittäjänä ja miksaajana esimerkiksi äänitysstudioissa. Äänentoistoon suuntautuva opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi yhtyeen miksaajana tai ääni-/valoteknikkona konserttisaleissa ja tapahtumatuotannoissa.

Opiskelija täydentää tutkintoaan valinnaisilla tutkinnon osilla, kuten esimerkiksi Studiolaitteiston käyttäminen (15 osp), Äänentoistojärjestelmän käyttäminen (15 osp) ja yritystoiminnan suunnittelu (15 osp).

Musiikkiteknologian suuntautumisvaihtoehdot Pop & Jazz Konservatoriolla ovat studiotyöskentely ja äänentoisto. Molemmissa vaihtoehdoissa opiskellaan samat pakolliset tutkinnon osat, mutta v. 2019 aloitetun äänentoiston sv:n kurssisisältönä ovat erityisesti saliäänimiksaus, äänentoiston työympäristöt, tapahtumatekniikan suunnittelu, kamera- ja videotekniikka, valotekniikka sekä videotuotanto.

Musiikkiteknologikoulutuksessa voi opiskella pääinstrumenttina seuraavia soittimia: harmonikka, huilu, kontrabasso, klarinetti, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, rummut, saksofonit, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, jousisoittimet ja muut soittimet (esimerkiksi tietokone, dj, rap, beatboxing).

HAKEMINEN KOULUTUKSEEN

Kevään hakuaika koko tutkintoon johtavaan koulutukseen oli 23.2.-7.4.2021. Tällä sivulla informoidaan seuraavista hakumahdollisuuksista. Vanhemmat kevään 2021 hakuohjeet voit lukea TÄSTÄ LINKISTÄ >>