Pop & Jazz Konservatorio

MUSIIKKITEKNOLOGIAN OSAAMISALA


Musiikkiteknologian koulutusohjelma, musiikkiteknologi

 • Ydinosaamista studiotyöskentely ja äänentoisto

Musiikkialan perustutkinto (laajuus 180 osaamispistettä) antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut opiskelija voi hakea opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Opiskelija voi Pop & Jazz Konservatorion ammatillisen perustutkinnon ohella halutessaan suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon opiskelemalla lukiotutkinnon edellyttämät opinnot Helsingin aikuislukiossa (ei päivälukiossa).

Opintojen kuvaus

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Peruskoulupohjaisen opiskelijan opiskeluaika on kolme lukuvuotta. Aiempien opintojen tunnustaminen lyhentää opiskeluaikaa siten, että lukion suorittaneen opiskelijan opiskeluaika on kaksi lukuvuotta. 

Opintojen kulku suunnitellaan yksilökohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) avulla. Koulutus muodostuu ammatillisista tutkinnon osista pakollisine ja valinnaisine osioineen sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Musiikkialan perustutkinnon perusteet (2022) löydät tästä linkistä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7846219/reformi/tiedot

Musiikkiteknologeilta edellytetään myös muusikon taitoja, joten koulutukseen kuuluu muusikkona toimimista ja ohjelmiston valmistamista, kuitenkin muusikon koulutusohjelmaa suppeammin. Ks. tutkinnon osa Musiikkiteknologia ja musiikillinen ilmaisu (25 osp).

Opiskelija suorittaa myös tutkinnon osat Äänentoistolaitteiston käyttäminen (30 osp) ja Äänittäminen (30 osp). Studiotyöskentelyyn suuntautuva opiskelija saa valmiudet toimia äänittäjänä ja miksaajana esimerkiksi äänitysstudioissa. Äänentoistoon suuntautuva opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi yhtyeen miksaajana tai ääni-/valoteknikkona konserttisaleissa ja tapahtumatuotannoissa.

Opiskelija täydentää tutkintoaan valinnaisilla tutkinnon osilla, kuten esimerkiksi Studiolaitteiston käyttäminen (15 osp), Äänentoistojärjestelmän käyttäminen (15 osp) ja yritystoiminnan suunnittelu (15 osp).

Pop & Jazz Konservatoriolla opiskellaan studiotyöskentelyä ja äänentoistoa. Äänentoiston kurssisisältönä ovat erityisesti saliäänimiksaus, äänentoiston työympäristöt, tapahtumatekniikan suunnittelu, kamera- ja videotekniikka, valotekniikka sekä videotuotanto.

Musiikkiteknologikoulutuksessa voi opiskella pääinstrumenttina seuraavia soittimia: harmonikka, huilu, kontrabasso, klarinetti, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, rummut, saksofonit, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, jousisoittimet ja muut soittimet (esimerkiksi tietokone, dj, rap, beatboxing).

Täydentävän koulutuksen haku (erilliset tutkinnon osat musiikkialan perustutkinnosta)

Jos toimit jo musiikkialan ammatissa ja sinulla on koulutustakin alalle, voit hakea erillisiin tutkinnon osiin. Täydentävän koulutuksen hakuaika vaihtelee tutkinnon osittain. Kaikki täydentävän koulutuksen haut alkavat 21.2.2023. Vuonna 2023 voit hakea täydentävän koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:

 • Musiikkialan toimintaympäristöissä toimiminen, 15 osp
 • Musiikin hahmottaminen ja musiikkiohjelmiston valmistaminen, 25 osp
 • Musiikkitallenteen valmistaminen, 15 osp
 • Säveltäminen, 15 osp
 • Sovittaminen ja soitintaminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Laulunkirjoittaminen 15 osp
 • Solistina toimiminen 15 osp
 • Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen 15 osp
 • Äänittäminen 30 osp
 • Äänentoistolaitteiston käyttäminen 30 osp

Täydentävän koulutuksen tutkinnon osien hakuohjeet löydät täältä.

HAKEMINEN KOULUTUKSEEN

Kevään 2023 hakuaika koko tutkintoon johtavaan koulutukseen on 21.2.-21.3.2023.

Kevään 2023 hakuohjeet voit lukea tästä dokumentista

Täydentävän koulutuksen tutkinnon osien hakuohjeet löydät täältä tai vaihtoehtoisesti kevään 2023 hakuohjeiden sisältä.