Pop & Jazz Konservatorio

LAULUN TEKEMISEN OSAAMISALA


Laulun tekemisen osaamisalan keskeistä sisältöä ovat laulun säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen, laulun säveltämisen ja sanoittamisen eri menetelmien sekä estetiikan hallinta ja työryhmätyöskentely. Opintoihin liittyy myös musiikkiohjelmistojen opiskelua ja studiotyöskentelyn perusteet.

Osaksi opintoja voit liittää yrittäjyyttä ja oman osaamisen markkinointia. Opiskelu on myös tällä osaamisalalla käytännönläheistä, tapahtuu inspiroivassa oppimisympäristössä ja antaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiselle.

Huomaathan, että musiikkituotannon ammattitutkintoa tai sen osia opiskelevilta peritään ensimmäisen lukukauden aikana tutkintomaksu 1000 €.

HAKUOHJEET LÖYDÄT TÄÄLTÄ

Linkki ohjeisiin