Pop & Jazz Konservatorio

LAULUN TEKEMISEN OSAAMISALA

Laulun tekemisen osaamisalan keskeistä sisältöä ovat laulun säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen, laulun säveltämisen ja sanoittamisen eri menetelmien sekä estetiikan hallinta ja työryhmätyöskentely. Opintoihin liittyy myös musiikkiohjelmistojen opiskelua ja studiotyöskentelyn perusteet.

Osaksi opintoja voit liittää yrittäjyyttä ja oman osaamisen markkinointia. Opiskelu on myös tällä osaamisalalla käytännönläheistä, tapahtuu inspiroivassa oppimisympäristössä ja antaa erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiselle.

HAKUOHJEET LÖYDÄT TÄÄLTÄ