Pop & Jazz Konservatorio 50 vuotta – 1972-2022

Pop & Jazz Konservatorio 50 vuotta – 1972-2022

Pop & Jazz Konservatorio, yksi Suomen johtavista musiikkioppilaitoksista, täyttää 50 vuotta. Juhlavuosi käynnistyy Soiva-talon avajaisten yhteydessä 22.3.2022.

Samana iltana järjestetään Pop & Jazz Fest -konserttiviikon perinteinen Showcase-ilta, jossa esiintyy oppilaitoksemme ammatillisen koulutuksen terävin kärki. Juhlavuosi näkyy myös kaikissa konserteissa ja klubeilla sekä popjazz.fi-nettisivuilla visuaalisena ilmeenä.

Juhlavuoden kunniaksi oppilaitoksen historiasta julkaistaan loppusyksyllä Janne Mäkelän kirjoittama historiateos, joka kattaa konservatorion tarinan perustamisesta tähän päivään. 

Rytmioppia 50 vuotta – tarina vertaansa vailla

Klaus ja Seija Järvisen vuonna 1972 perustama Oulunkylän Pop & Jazz musiikkiopisto hyväksyttiin lakisääteiseksi konservatorioksi vuonna 1986, ja matka Oulunkylän yhteiskoulusta 1970-luvulta Arabianrantaan 1990-luvulle on täynnä kiinnostavia käänteitä. Vuodesta 2000 koulun rehtorina on toiminut Janne Murto, ja samana vuonna konservatoriosta erkani ammattikorkeakoulutasoista musiikin koulutusta antava Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, sittemmin Metropolia ammattikorkeakoulun rytmimusiikin koulutusohjelma. Keväällä 2021 Helsingin Arabiaan valmistui oma Soiva-niminen uudisrakennus, joka rakennettiin yhdessä Metropolian kanssa Muotoilijankadulle.

Rytmioppia – Pop & Jazz Konservatorio 1972–2022 -kirja kertoo, miten Pop & Jazz Konservatorio on jo viiden vuosikymmenen ajan vastannut menestyksellä valtavaan musiikin oppimiseen himoon. Historiateoksen on kirjoittanut Janne Mäkelä ja sen kustantaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kirja käy läpi miten oppilaitos on ollut edelläkävijä rytmimusiikin opetuksen luomisessa ja laadun kehittämisessä ja miten se on kyennyt reagoimaan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin – ja samalla myös muuttamaan toimintaympäristöä. Kirja pohjautuu laajaan tutkimus- ja haastatteluaineistoon. Ääneen pääsevät niin henkilökunta, opettajat kuin opiskelijatkin.

Uusi aika Soivassa

Vastavalmistuneisiin toimitiloihin muuttaminen keväällä 2021 toi mukanaan täysin uudenlaisen hybridimallin opiskelussa ja opetuksessa. Soiva-talon jokainen luokka ja sali on varustettu etäopetuksen mahdollistavilla välineillä, kuten huippuluokan kaiuttimet, näytöt ja mikrofonit.

Suomen rytmikkäin musiikkileikkikoulu eli Pop & Jazz Muskari on myös saanut huippuedellytykset korkeatasoiselle varhaisiän musiikkikasvatukselle uuden talon myötä. Muskariin voi liittyä koko vuoden ajan ja ryhmiä on kaikille lapsille vauvoista koululaisiin.

Digitaaliseen muotoon siirretyt Soivat oppikirjat tukevat sekä etä- että lähiopiskelua ja joustavaa omatoimista opiskelua. Pop & Jazz Konservatorio on kehittänyt verkko-opetuksen työkaluja ja pedagogiikkaa jo vuodesta 2014 ja onkin maailman kärkeä lajissaan.

Soivat oppikirjat ovat myös saatavilla kaikille halukkaille uuden tammikuussa 2021 julkaistun Pop & Jazz Open -verkkokaupan kautta. Kuka tahansa voi varata myös oppitunteja haluamassaan instrumentissa tai osallistua kymmennille huippulaadukkaille kursseille Pop & Jazz Openissa.

Tarina vailla vertaansa jatkuu

Vuonna 1972 alkanut tarina jatkuu myös juhlavuoden jälkeen: haku ammatilliseen koulutukseen alkaa 22. helmikuuta ja perusopetukseen 1. maaliskuuta. Pop & Jazz Konservatorion jännittävään matkaan pääsee siis vielä mukaan!

Juhlavuodesta tiedotetaan popjazz.fi-nettisivuilla uutisartikkelien ja tapahtumien muodossa sekä Pop & Jazz Konservatorion sosiaalisen median kanavissa. Nettisivuille julkaistaan keväällä myös historiaa esittelevää verkkoaineistoa.


Yhteydenotot

Mette Doukata-Erikkilä
Viestintäasiantuntija
040 568 1927
mette.doukata-erikkila@popjazz.fi

Pop & Jazz Konservatorio
Muotoilijankatu 1 B 
00560 Helsinki

Materiaalipankki