Pop & Jazz Konservatorio sulki ovensa ja siirtyi etäopetukseen

Pop & Jazz Konservatorio sulki ovensa ja siirtyi etäopetukseen

Hyvät ystävät, 

Elämme nyt COVID-19 koronaviruksen takia poikkeuksellisia aikoja. Tämä ohje korvaa ja täydentää asiasta aikaisemmin annettua ohjeistusta Pop & Jazz Konservatorion oppilaille ja opiskelijoille. 

Suomen hallitus päätti sulkea koulut ja oppilaitokset 18.3. alkaen tilapäisesti 13.4.2020 asti. Myös Pop & Jazz Konservatorio on sulkenut ovensa ja siirtynyt antamaan kaikille opiskelijoille ja oppilaille korvaavaa opetusta ja etäopetusta.

Lähiopetuksen sijaan kaikki PJK:n opetus järjestetään 13.4. asti etäopiskeluna, digitaalisissa oppimisympäristöissä tai itsenäisenä opiskeluna. PJK:n tilat pidetään suljettuina opiskelijoilta ja vierailijoilta 13.4. asti. PJK:n henkilöstö on töissä tai soveltuvin osin etätöissä ja lähtökohta on, että opettaja antaa etäopetusta tai muutoin ohjeistaa oppilaita tehtävien tekemiseen kotona, oppilaan ikätasosta ja opetettavasta aineesta riippuen.

Opettajakunta on jo ottanut käyttöön lukuisia etäopetuksen sovelluksia ja ideointi ja hyvien käytäntöjen jakaminen jatkuu kiivaana. Opiskelijat ja oppilaat saavat opettajaltaan lisätietoa etänä tapahtuvasta korvaavasta opetuksesta.

Jos mieleen tulee huolia ja ahdistusta, kannattaa muistaa musiikin hyvää tekevät vaikutukset. Musiikkiharrastusta ei näissä olissa kannata suinkaan keskeyttää, päinvastoin. Kotona ollessa on hyvä aika rauhoittua, kuunnella hyvää musiikkia ja soittaa perheen piirissä. 

Nyt otetaan toisiimme fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä läheisyyttä, ja pidetään näin toisistamme huolta! Seuraa kevään tuloa ja muista, että tästäkin kyllä yhdessä selvitään!

Pop & Jazz Konservatorio

Janne Murto
rehtori
040 7715285
janne.murto@popjazz.fi