Pop & Jazz Konservatorio

LAATUTYÖ / AMMATILLINEN KOULUTUS

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmän kuvaus.
Pop & Jazz Konservatorion palautejärjestelmän kuvaus.

Pop & Jazz Konservatorion musiikkialan perustutkinnon laadun varmistamisen keskeiset tulokset

2018

Itsearviointisuunnitelma 2018

2017

Itsearviointiraportti 2017
Vertaisarviointiraportti opetuksen tukipalveluiden toiminnasta 2017

2016

Itsearviointiraportti 2016

Turun konservatorion arviointiryhmä suoritti PJK:lle vertaisarvioinnin keväällä 2016.
– Arviointiryhmän mukaan ”asteikolla puuttuva – alkava – kehittyvä – edistynyt Pop & Jazz Konservatorion osaamisperusteinen ohjaus ja työssäoppimisen ohjaus asettuvat arvioijaryhmän arviossa vähintäänkin kehittyvälle tasolle. Useita hyviä käytäntöjä on jo olemassa ja niiden vielä edelleen vakiintuessa voidaan hyvällä syyllä puhua edistyneestä.”

PJK sai kunniamaininnan ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2016.
– ”Pop & Jazz Konservatorion keskeiset tulokset kertovat, että toiminta on kattavasti laadukasta ja pysynyt sellaisena jo useamman vuoden ajan. Koulutuksen läpäisyä on parannettu johdonmukaisesti, organisaation taloudellinen pohja on kunnossa ja toimintaympäristön muutoksiin on reagoitu ajoissa. Lisäksi koulutuksen järjestäjä vetää puoleensa motivoituneita opiskelijoita, ja täyttöaste on erinomainen. Tuloksellisuusvertailussa Pop & Jazz Konservatorio on vertailuryhmän kärkipäässä ja tulokset ovat hyvällä tasolla.”
– Lue tästä palkintotoimikunnan palauteraportti kokonaisuudessaan.

2015

Itsearviointiraportti 2015

2014
PJK:n laatujärjestelmän itsearvioinnin pilotointi
Opetushallituksen ulkoinen arviointi pilotoinnista
Laatujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014
Ammatillisen koulutuksen itsearviointiraportti 2014

2013
Ammatillisen koulutuksen itsearviointiraportti 2013