Pop & Jazz Konservatorion yt-neuvottelut päättyivät

Pop & Jazz Konservatorion yt-neuvottelut päättyivät

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö on tehnyt yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluiden perusteella sopeutuspäätöksiä. Neuvotteluiden perusteena oli ensi vuodesta alkaen ennakoitu vuokrakustannusten, arvonlisäverojen sekä muiden kulujen nousu. Pop & Jazz Konservatorion vuotuinen liikevaihto on noin 3,5 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on yhteensä 72.

”Pop & Jazz Konservatorion henkilökunta on tehnyt loistavaa työtä ja venynyt koronakriisin keskellä etäopetuksessa aivan uskomattomiin suorituksiin. Olen erittäin pahoillani, että jouduimme nyt sopeuttamaan toimintaamme varautuaksemme tulevaisuuteen. Neuvottelut olivat raskaat, mutta kiitän henkilöstöä siitä, että ne sujuivat asiallisessa hengessä”, sanoo Pop & Jazz Konservatorion rehtori Janne Murto.

Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena tehdyt supistuspäätökset kohdistuvat eniten opetushenkilöstöön ja tunteja vähennetään molemmilla koulutusasteilla. Musiikkialan perustutkinnon ja musiikkituotannon ammattitutkinnon opetustunteja vähennetään noin 90 viikkotuntia ja musiikin taiteen perusopetuksen opetustunteja vähennetään aluksi noin 43 viikkotuntia. Opetustuntien vähennykset toteutetaan siten, että ne vaikuttavat opiskelijoiden oppimiseen mahdollisimman vähän. Myös muita kuin henkilöstökuluja karsitaan mahdollisuuksien mukaan.

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö irtisanoo yhden kokoaikaisen ja yhden sivutoimisen työntekijän ja osa-aikaistaa kaksi. Tämän lisäksi joitakin määräaikaisia päätoimisia työsopimuksia päättyy ja nämä työsuhteet muuttuvat sivutoimisiksi. Lisäksi useilta kokoaikaisilta opettajilta opetustunnit vähenevät olennaisesti ja pysyvästi ja töitä järjestellään joiltakin osin uudelleen.

PJK:n strategisten tavoitteiden mukaisesti verkko-opetusta kehittävä tiimi vakinaistetaan opetus- ja verkkokehitystehtäviin ja PJK saa samalla verkkopäällikön. Tehtävät muuttuvat siten, että PJK:hon tulee myös 1-2 koulutussuunnittelijaa.

Pop & Jazz Konservatoriossa viime vuosien aikana kehitetyt verkko-opetusmateriaalit otetaan syksystä alkaen vaiheittain oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön. Vuoden 2021 keväällä oppilaitoksen on tarkoitus muuttaa samaan kortteliin rakennettavaan uudisrakennukseen, joka tulee Pop & Jazz Konservatorion ja Metropolian musiikin koulutuksen yhteiskäyttöön. Konservatorion suunnitelmana on voimakkaasti lisätä musiikkileikkikouluopetusta väkimäärältään kasvavan alueen tarpeisiin.

Näillä toimilla oppilaitos varmistaa laadukkaan koulutuksen järjestämisen edellytykset myös tulevaisuudessa.

Pop & Jazz Konservatorio

Janne Murto
rehtori