Verkko-opetus Pop & Jazz Konservatoriossa

Verkko-opetus Pop & Jazz Konservatoriossa

Pop & Jazz Konservatorio on jo muutaman vuoden aktiivisesti kehittänyt musiikin verkko-opetusta ja haluaa valjastaa verkon työkalut laajasti eri kohde- ja kieliryhmien käyttöön e-kirjastosta riippumattomiin verkko-opiskelukursseihin ja muskarista ammatilliseen koulutukseen, parantaen näin opetuksensa saavutettavuutta ja saatavuutta. Verkko-opetuksen kehittäminen on vielä kokeiluvaiheessa ja järjestelmät otetaan laajemmin koko oppilaitoksen käyttöön vuodesta 2020 alkaen.

Oppilaitokselle on erittäin tärkeää, mitä tunneilla tapahtuu, mutta yhtä tähdellistä on se, mitä oppilaat tekevät tuntien välillä. Pop & Jazz Konservatorio ei suinkaan aio unohtaa perinteistä, kasvokkain tapahtuvaa opettamista, mutta verkko-oppiminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa musiikin oppimista ajasta ja paikasta riippumatta.

Pop & Jazz Konservatorio on tehnyt jo yli tuhat opetusvideota musiikin ilmiöistä ja siirtänyt näin oppilaitoksen keskeisen pedagogisen sisällön verkkoon. Kaikki videot ovat kaikkien opettajien ja opiskelijoiden nähtävissä, mikä helpottaa opetuksen kehittämistä ja jaettua opettajuutta.

Konservatorion tilaaman Exaktor-mobiilisovelluksen avulla opiskelijat voivat jatkossa itse opetella musiikin teoriaa ja säveltapailua valitsemanaan aikana siten, että sovellus antaa välittömän palautteen. Mahdollisia harjoituksia Exaktorissa ovat rytmidiktaatti, rytminluku, kappaleen rakenteen kuuntelutehtävä, asteikon tunnistus ja muodostus, nuottien tunnistaminen oktaavialoineen, melodian kuuntelu, melodialaulu, sointujen tunnistus ja muodostus, intervallien tunnistus ja muodostus, sointujen tunnistaminen sekä bassolinjan laulaminen harmoniaan.

Oppilaitoksen yhteiseen käyttöön opetusmateriaalia tehdessään opettajien osaaminen ei rajoitu vain omaan luokkaan. Opetustavoista ja -käytännöistä voidaan keskustella, kun materiaali on kaikille nähtävissä. Puhallinsoittajat, niin opettajat kuin oppilaatkin, voivat halutessaan katsoa, miten laulajat opettelevat hengitystekniikkaa. Pianistit voivat tutkailla, miten kitaristit opettavat improvisointia. 

Verkkomateriaali ja -sovellukset mahdollistavat aivan uudenlaisten musiikin opetuskokonaisuuksien räätälöinnin erilaisten oppijoiden tarpeisiin, myös erityisryhmille, vähemmistöille ja eri kieliryhmille. Näin opetuksen saatavuus ja saavutettavuus paranevat.

Pop & Jazz Konservatorio räätälöi tällä hetkellä pilvipohjaista oppimisen hallintajärjestelmä Itslearningia käytettäväksi musiikin alalla. Talon omat soitonopettajat ovat räätälöineet Itslearningin ja Exactorin käyttöliittymät konservatorion oppimis- ja arviointiprosessien mukaisiksi siten, että myös oppilasarviointi voidaan tehdä verkossa ja tiedot siirtyvät kaksisuuntaisen integraation kautta suoraan Primus-oppilashallintoon ja sieltä tarvittaessa edelleen kansalliseen Koski-tietovarantoon.

Janne Murto
rehtori, Pop & Jazz Konservatorio