Opetus

Klaus Järvinen johtaa popjazzleirin big bandia 70 -luvulla

Oulunkylän Pop/Jazz Musiikkiopisto laati ensimmäiset opetussuunnitelmansa vuonna 1974. Opetus jakautui vasta-alkajille tarkoitettuun valmistavaan kurssiin (myöhemmin musiikkikouluaste), kaksivuotiseen peruskurssiin (myöhemmin musiikkiopistoaste) ja muusikon ja soitonopettajan ammattiin valmistavaan jatkokurssiin. Viimeksi mainitusta kokonaisuudesta käytettiin usein ilmaisua konservatorio-opetus. Virallista tutkinto-oikeutta opistolla ei kuitenkaan vielä ollut tarjota.

Oppilaitoksen harrastustavoitteiset musiikinopetusasteet pääsivät muutamaa vuotta myöhemmin pysyvän valtiontuen piiriin: musiikkikouluaste 1980 ja musiikkiopistoaste 1982. Ammattiin johtava tutkinto-opetus eli konservatorioaste vakinaistettiin vuonna 1986. Tarjolla oli kolme linjaa: viisivuotiset muusikon ja musiikinopettajan opintolinjat ja kolmevuotinen tanssimuusikon opintolinja.

Bruno Korpela opettaa
Bruno Korpela opettaa

Valtakunnallisen ammattikorkeakoulu-uudistuksen jälkeen ylemmät tutkintolinjat siirtyivät vuonna 2000 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiaan (vuodesta 2008 Metropolia) ja konservatoriolle jäänyt tanssimuusikkolinja muuntui musiikkialan ammatilliseksi perustutkinnoksi. Vuonna 2018 perustutkinnon rinnalle tuli musiikkituotannon ammattitutkinto.

Harrastustavoitteisessa opetuksessa keskeiseksi ohjenuoraksi muodostui vuoden 2003 opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen oppilaslähtöisyys.

Pop & Jazz Konservatorion opetuksessa on käytetty runsaasti oppilaitoksen opettajien julkaisemia kirjoja ja materiaaleja. Tunnetuin niistä on Veli-Matti Halkosalmen ja Pasi Heikkilän laatima musiikinteorian, säveltapailun ja nuottikirjoituksen oppikirja Tohtori Toonika (2005). Muita teoksia ovat muun muassa Kaj Backlundin Improvisointi pop/jazzmusiikissa (1983), Rolf Grefvebergin Säveltapailun harjoitus- ja työkirja (1982) ja Pop/jazz mappi (2013) ja monet yksittäiset laulu- ja instrumenttioppaat kuten Maija Hapuojan Koko kroppa laulaa (2015) ja Leevi Leppäsen Rokkaavat rummut (1989).

PopJazz open -logo

Lähiopetuksen rinnalle alettiin 2010-luvun puolivälissä kehittää verkko-opetusta. 2020-luvulle tultaessa kaikkien soittimien oppisisällöt olivat digitaalisesti tarjolla Soivina oppikirjoina. Ne olivat lisäksi myynnissä Pop & Jazz Open -verkkokaupassa.


”Bruno Korpelan rumputunneilla juttua riitti niin paljon, että luokassa saattoi olla yksi oppilas lähdössä, toisen tunti vielä kesken ja kolmas oppilas tulossa omalle tunnilleen.”
– Muusikko Mikael Seire