AMMATILLINEN KOULUTUS

Opiskele musiikin ammattilaiseksi

Pop & Jazz Konservatorion ammatillinen koulutus tarjoaa yhteensä neljää eri koulutusta kahden eri tutkinnon sisällä. Ammatillisesta perustutkinnosta voi valmistua muusikon tai musiikkiteknologin nimikkeellä. Musiikin tuottamisen osaamisalan keskeistä sisältöä ovat studiotyöskentelytaidot ja musiikkituotantoprojekteihin osallistuminen. Laulun tekemisen osaamisalan keskeistä sisältöä ovat laulun säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen.

Musiikkialan ammatillinen perustutkinto (180 osp)

Ensimmäinen askel musiikin huipulle. Koulutuksessa voit valmistua joko muusikon tai musiikkiteknologin ammattiin.

Tällä hetkellä Pop & Jazz Konservatorion kaikki opiskelijapaikat ovat täynnä, siksi jatkuva haku ei juuri nyt ole auki. Seuraava varmistunut hakuaikamme alkaa helmikuussa 2020 elokuussa alkaviin koulutuksiin. Päähakuaika jatkuvassa haussa on samaan aikaan kuin kevään 2020 yhteishaussa (18.2.-10.3.2020). Jatkuvan haun avaaminen esimerkiksi yksittäisiin tutkinnon osiin keskellä lukuvuotta riippuu siitä, milloin opiskelijapaikkoja vapautuu. Päivitetyt hakuohjeet julkaistaan tällä sivulla viimeistään tammikuussa 2020.

Opetussuunnitelma https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282479/reformi/tiedot

KATSO LINJAT JA HAE ->:

Musiikkituotannon ammattitutkinto (150 osp)

Kehity studiotyössä ja projektinhallinnassa tai syvennä osaamistasi musiikin säveltäjänä ja sovittajana. Koulutus valmistaa sinut musiikin tuottamisen tai musiikin tekemisen ammattilaiseksi, joka osaa myös markkinoida itseään ja omaa osaamistaan. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on jo alan peruskoulutus tai vastaava osaaminen työelämästä. Opetussuunnitelma https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038053/reformi/tiedot

KATSO LINJAT JA HAE ->

Ammatillisten opintojen toteutus

Ammatillisen perustutkinnon opiskelu toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisena opiskeluna.  Muut käytössä olevat opetusmuodot ovat lähi- ja etäopetus sekä työssäoppiminen. Opiskelijalle laaditaan lukukausittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen pohjalta. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää sitoutumista. Opiskelijan työviikko on viisipäiväinen.

Opintososiaaliset edut

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille kuuluvat opintososiaaliset edut niitä koskevien säännösten mukaisesti. Opiskelijat kuuluvat opintotuen piiriin ja saavat oppilaitoksen kustantaman lämpimän aterian jokaisena opiskelupäivänä. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Opintojen rahoitus

Ammatillisissa opinnoissa ei ole lukukausimaksua. Opiskelijat voivat hakea opintolainaa, opintorahaa ja asumistukea. Lomakkeita ja ohjeita saa oppilaitoksesta, Kelan Opintotukikeskuksesta ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoista. Opintotukihakemus kannattaa lähettää heti opiskelupaikan varmistuttua. Lomakkeet voi palauttaa oppilaitoksen opintotoimistoon tai sähköisesti Kelaan. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa osoitteesta www.kela.fi.

Asuminen opintojen aikana

Ammattikoulutuksen opiskelijat voivat hakea asuntoa vapailta markkinoilta tai Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (HOAS). Lisätietoja ja hakulomakkeita saa osoitteesta www.hoas.fi. Asiakasneuvonta puh. (09) 549 900 tai asiakasneuvonta@hoas.fi.

Jatko-opinnot korkeakouluissa

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut opiskelija voi opintojen jälkeen hakeutua korkea-asteen opintoihin esimerkiksi korkeakouluihin tai ammattikorkeakouluihin.

Pop & Jazz Konservatorion yhteydessä toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazzmusiikin koulutusohjelma (270 opintopistettä). Lisätietoja ammattikorkeakouluopintoihin hakeutumisesta saa osoitteesta www.metropolia.fi tai hakijapalvelu puh. (09) 7424 5100.