Pop & Jazz Konservatorio

AMMATILLINEN KOULUTUS

Opiskele musiikin ammattilaiseksi

Meillä voi opiskella musiikin ammattilaiseksi kahdesta eri tutkinnosta.

Musiikkialan perustutkinnossa (180 osp) on kaksi osaamisalaa:

Musiikkituotannon ammattitutkinnossa (150 osp) on myös kaksi osaamisalaa:

Täydentävä koulutus

Jos toimit musiikkialan ammatissa tai sinulla on musiikkialan koulutusta tai riittävästi osaamista, voit täydentää osaamistasi ammatillisen perustutkinnon yksittäisellä tutkinnon osalla tai osilla. Tällä hetkellä ammattitutkinnon osia ei ole erillisesti haettavana, vaan jos olet kiinnostunut ammattitutkinnosta, hae koko tutkintoon.

Hakuohjeet

Hakuaikamme elokuussa 2024 alkaviin koulutuksiin on 20.2. – 19.3.2024 klo 15:00 mennessä.

Pop & Jazz Konservatorion ammatillisen koulutuksen avoimet ovet järjestettiin ti 5.12.2023 klo 9.30-11.30 osoitteessa Muotoilijankatu 1B, 00560 Helsinki.

Lisätietoja

Sähköposti: ammatillinenhaku@popjazz.fi
Puhelin: 0400 135 400

Ammatillisten opintojen toteutus

Ammatillisen perustutkinnon opiskelu toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisena opiskeluna.  Muut käytössä olevat opetusmuodot ovat lähi- ja etäopetus sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Opetuskieli ja tutkinnon suorituskieli on suomi. Hakuvaiheessa testataan myös kielitaidon riittävyys.

Opiskelijalle laaditaan lukukausittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen pohjalta. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää sitoutumista. Perustutkinnon opiskelijan työviikko on viisipäiväinen. Perustutkinto on mahdollista tehdä myös kaksois- tai kolmoistutkintona, yhteistyössä aikuislukion kanssa.

Ammattitutkinnon opiskelu on monimuoto-opiskelua, johon sisältyy 1-2 lähipäivää viikossa sekä etäopiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Opiskella voi lisäksi muita oppilaitoksen aineita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen perustuu meillä koulutussopimukseen

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Opiskelija ei ole työsuhteessa, jonka takia hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Tarjoamme perustutkinnon ja ammattitutkinnon opiskelijoille mahdollisuudet kasvaa alan ammattilaisiksi keskeisillä työpaikoilla harjoitellen, todellisissa olosuhteissa

Oppisopimus

Jos opiskelija haluaa opiskella oppisopimuksella, oppisopimus solmitaan esimerkiksi Stadin ammattiopiston kanssa ja sovitaan koulutuksen hankkimisesta Pop & Jazz Konservatoriolta. Opiskelija hankkii itse oppisopimustyöpaikan. Tasokartoitus (pääsy- ja valintakokeet) tehdään yhtä lailla oppisopimukseen haluaville kuin muille opiskelijoille ennen aloittamista.

Opintososiaaliset edut

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille kuuluvat opintososiaaliset edut niitä koskevien säännösten mukaisesti. Opiskelijat kuuluvat opintotuen piiriin, ja ammatillisen perustutkinnon opiskelijat saavat oppilaitoksen kustantaman lämpimän aterian jokaisena opiskelupäivänä.

Opintojen rahoitus

Perustutkintoon tai perustutkinnon osiin johtavissa ammatillisissa opinnoissa ei ole lukukausimaksuaMusiikkituotannon ammattitutkinnon opiskelijoilta peritään kertaluontoinen tutkintomaksu 1000 € opiskelun aikana (summa on mahdollista maksaa erissä).

Opiskelijat voivat hakea Kelasta opintolainaa, opintorahaa ja asumistukea. Opintotukihakemus kannattaa tehdä heti opiskelupaikan varmistuttua OmaKelassa tai paperilomakkeella. Lisätietoja verkko-osoitteesta www.kela.fi.

Asuminen opintojen aikana

Oppilaitoksella ei ole asuntolaa. Ammattikoulutuksen opiskelijat voivat hakea asuntoa vapailta markkinoilta tai Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (HOAS). Lisätietoja ja hakulomakkeita verkko-osoitteesta www.hoas.fi.

Jatko-opinnot korkeakouluissa

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut opiskelija voi opintojen jälkeen hakeutua korkea-asteen opintoihin esimerkiksi korkeakouluihin tai ammattikorkeakouluihin.

Samassa rakennuksessa Pop & Jazz Konservatorion kanssa toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazzmusiikin koulutusohjelma. Lisätietoja Metropolian ammattikorkeakouluopintoihin hakeutumisesta saa verkko-osoitteesta www.metropolia.fi.

Musiikkialan opintopolut. Alimmassa laatikossa lukee peruskoulu, toisen rivin laatikoissa lukee lukio ja ammatillinen peruskoulutus, keskimmäisissä laatikoissa lukee vasemmalla Musiikkialan peruskoulutus:muusikko ja musiikkiteknologi, keskimmäisenä lukee Täydentävä koulutus: tutkinnon osia, oikean puoleisessa laatikossa Musiikkituotannon ammattitutkinto: musiikin tuottaminen ja laulun tekeminen, neljännessä rivissä lukee laatikoissa vasemmalla Musiikkialan korkeakoulutus, keskimmäisessä Musiikkialan ammattikorkeakoulutus ja oikean puoleisessa laatikossa Muu korkea-asteen koulutus. Ylimmässä laatikossa lukee Työelämä.