AMMATILLINEN KOULUTUS

Opiskele musiikin ammattilaiseksi

Pop & Jazz Konservatorion ammatillinen koulutus tarjoaa yhteensä neljää eri koulutusta kahden eri tutkinnon sisällä. Ammatillisesta perustutkinnosta voi valmistua muusikon tai musiikkiteknologin nimikkeellä. Musiikkituotannon ammattitutkinnon musiikin tuottamisen osaamisalan keskeistä sisältöä ovat studiotyöskentelytaidot ja musiikkituotantoprojekteihin osallistuminen. Laulun tekemisen osaamisalan keskeistä sisältöä ovat laulun säveltäminen, sanoittaminen ja demojen tuottaminen.

Musiikkialan ammatillinen perustutkinto (180 osp)

Ensimmäinen askel musiikin huipulle. Koulutuksessa voit valmistua joko muusikon tai musiikkiteknologin ammattiin.

Hakuaikamme elokuussa alkaviin koulutuksiin on samaan aikaan kuin kevään 2020 yhteishaussa (18.2.-10.3.2020).  Hakuohjeet on päivitetty 23.1.2020.

Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020 ja voit tutustua niihin tästä linkistä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6749301/reformi/tiedot.

KATSO LINJAT JA HAE ->:

Musiikkituotannon ammattitutkinto (150 osp)

Kehity studiotyössä ja projektinhallinnassa tai syvennä osaamistasi lauluntekijänä. Koulutus valmistaa sinut musiikin tuottamisen tai laulun tekemisen ammattilaiseksi, joka osaa myös markkinoida  itseään ja omaa osaamistaan. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on jo alan peruskoulutusta tai vastaavaa osaamista työelämästä.

Musiikkituotannon ammattitutkintoa tai sen osia opiskelevilta peritään opintojen aikana tutkintomaksu 600 €. Koulutus järjestetään, jos minimiryhmäkoko toteutuu. 

Tutkinnon  perusteet löydät tästä linkistä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038053/reformi/tiedot

KATSO LINJAT JA HAE ->

Ammatillisten opintojen toteutus

Ammatillisen perustutkinnon opiskelu toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisena opiskeluna.  Muut käytössä olevat opetusmuodot ovat lähi- ja etäopetus sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Opiskelijalle laaditaan lukukausittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen pohjalta. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää sitoutumista. Perustutkinnon opiskelijan työviikko on viisipäiväinen.

Ammattitutkinnon opiskelu on monimuoto-opiskelua, johon sisältyy 1-2 lähipäivää viikossa sekä etäopiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Opiskella voi lisäksi muita oppilaitoksen aineita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opintososiaaliset edut

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille kuuluvat opintososiaaliset edut niitä koskevien säännösten mukaisesti. Opiskelijat kuuluvat opintotuen piiriin, ja ammatillisen perustutkinnon opiskelijat saavat oppilaitoksen kustantaman lämpimän aterian jokaisena opiskelupäivänä. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Opintojen rahoitus

Perustutkintoon tai perustutkinnon osiin johtavissa ammatillisissa opinnoissa ei ole lukukausimaksua. Ammattitutkinnon opiskelijoilta peritään tutkintomaksu 600 € opiskelun aikana (summa on mahdollista maksaa erissä).

Opiskelijat voivat hakea opintolainaa, opintorahaa ja asumistukea. Lomakkeita ja ohjeita saa oppilaitoksesta, Kelan Opintotukikeskuksesta ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoista. Opintotukihakemus kannattaa lähettää heti opiskelupaikan varmistuttua. Lomakkeet voi palauttaa oppilaitoksen opintotoimistoon tai sähköisesti Kelaan. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa osoitteesta www.kela.fi.

Asuminen opintojen aikana

Ammattikoulutuksen opiskelijat voivat hakea asuntoa vapailta markkinoilta tai Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (HOAS). Lisätietoja ja hakulomakkeita saa osoitteesta www.hoas.fi. Asiakasneuvonta puh. (09) 549 900 tai asiakasneuvonta@hoas.fi.

Jatko-opinnot korkeakouluissa

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut opiskelija voi opintojen jälkeen hakeutua korkea-asteen opintoihin esimerkiksi korkeakouluihin tai ammattikorkeakouluihin.

Pop & Jazz Konservatorion yhteydessä toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazzmusiikin koulutusohjelma (270 opintopistettä). Lisätietoja ammattikorkeakouluopintoihin hakeutumisesta saa osoitteesta www.metropolia.fi tai hakijapalvelu puh. 040 712 5100.