Pop & Jazz Konservatorio

AMMATILLINEN KOULUTUS

Pop & Jazz Konservatorion avoimet ovet järjestetään ti 5.12.2023 klo 9.30-11.30 osoitteessa Muotoilijankatu 1B, 00560 Helsinki.


Opiskele musiikin ammattilaiseksi

Pop & Jazz Konservatorion ammatillinen koulutus tarjoaa yhteensä neljää eri koulutusta kahden eri tutkinnon sisällä. Ammatillisesta perustutkinnosta voi valmistua muusikon tai musiikkiteknologin nimikkeellä. Musiikkituotannon ammattitutkinnon musiikin tuottamisen osaamisalan keskeistä sisältöä ovat studiotyöskentelytaidot ja musiikkituotantoprojekteihin osallistuminen. Laulun tekemisen osaamisalan keskeistä sisältöä ovat laulun säveltäminen, sanoittaminen ja demojen tuottaminen.

Musiikkialan ammatillinen perustutkinto (180 osp)

Ensimmäinen askel musiikin huipulle. Koulutuksessa voit valmistua joko muusikon tai musiikkiteknologin ammattiin.

Hakuaikamme elokuussa 2024 alkaviin koulutuksiin on sama kuin kevään 2024 ammatillisen koulutuksen yhteishaussa (20.2. – 19.3.2024). 

Täydentävän koulutuksen hakuaika voi vaihdella, paitsi esim. omaa instrumentti- tai yhtyeosaamista kehittävät tutkinnon osat toteutetaan muusikon tutkinnon haun aikataulun mukaan.

Voit tutustua musiikkialan perustutkinnon perusteisiin (2022) tästä linkistä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7846219/reformi/tiedot

Mitä on opiskelu meillä? Lue lisää tästä linkistä!

KATSO LINJAT JA HAE ->


Musiikkituotannon ammattitutkinto (150 osp)

Kehity studiotyössä ja projektinhallinnassa tai syvennä osaamistasi lauluntekijänä. Koulutus valmistaa sinut musiikin tuottamisen tai laulun tekemisen ammattilaiseksi, joka osaa myös markkinoida  itseään ja omaa osaamistaan. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on jo alan peruskoulutusta tai vastaavaa osaamista työelämästä.

Musiikkituotannon ammattitutkintoa tai sen osia opiskelevilta peritään opintojen alussa tutkintomaksu 1000 €. Koulutus järjestetään, jos minimiryhmäkoko toteutuu. Seuraava hakuaika tutkintoon on keväällä 2024.

Tutkinnon perusteet löydät tästä linkistä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038053/reformi/tiedot

KATSO LINJAT JA HAE ->


Ammatillisten opintojen toteutus

Ammatillisen perustutkinnon opiskelu toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisena opiskeluna.  Muut käytössä olevat opetusmuodot ovat lähi- ja etäopetus sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Opiskelijalle laaditaan lukukausittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen pohjalta. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää sitoutumista. Perustutkinnon opiskelijan työviikko on viisipäiväinen. Perustutkinto on mahdollista tehdä myös kaksois- tai kolmoistutkintona, yhteistyössä aikuislukion kanssa.

Ammattitutkinnon opiskelu on monimuoto-opiskelua, johon sisältyy 1-2 lähipäivää viikossa sekä etäopiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Opiskella voi lisäksi muita oppilaitoksen aineita henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opintososiaaliset edut

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille kuuluvat opintososiaaliset edut niitä koskevien säännösten mukaisesti. Opiskelijat kuuluvat opintotuen piiriin, ja ammatillisen perustutkinnon opiskelijat saavat oppilaitoksen kustantaman lämpimän aterian jokaisena opiskelupäivänä. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Opintojen rahoitus

Perustutkintoon tai perustutkinnon osiin johtavissa ammatillisissa opinnoissa ei ole lukukausimaksua. Musiikkituotannon ammattitutkinnon opiskelijoilta peritään kertaluontoinen tutkintomaksu 1000 € opiskelun aikana (summa on mahdollista maksaa erissä).

Opiskelijat voivat hakea opintolainaa, opintorahaa ja asumistukea. Lomakkeita ja ohjeita saa oppilaitoksesta, Kelan Opintotukikeskuksesta ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoista. Opintotukihakemus kannattaa lähettää heti opiskelupaikan varmistuttua. Lomakkeet voi palauttaa oppilaitoksen opintotoimistoon tai sähköisesti Kelaan. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa osoitteesta www.kela.fi.

Asuminen opintojen aikana

Ammattikoulutuksen opiskelijat voivat hakea asuntoa vapailta markkinoilta tai Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (HOAS). Lisätietoja ja hakulomakkeita saa osoitteesta www.hoas.fi. Asiakasneuvonta puh. (09) 549 900 tai asiakasneuvonta@hoas.fi.

Jatko-opinnot korkeakouluissa

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut opiskelija voi opintojen jälkeen hakeutua korkea-asteen opintoihin esimerkiksi korkeakouluihin tai ammattikorkeakouluihin.

Samassa rakennuksessa Pop & Jazz Konservatorion kanssa toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazzmusiikin koulutusohjelma (270 opintopistettä). Lisätietoja ammattikorkeakouluopintoihin hakeutumisesta saa osoitteesta www.metropolia.fi tai hakijapalvelu puh. 040 712 5100.