Pop & Jazz Konservatorio

MUSIIKKI HARRASTUKSENA

Harrasta musiikkia Pop & Jazz Konservatoriossa

Pop & Jazz Konservatorio tarjoaa monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia suunnata askeleet musiikin maailmaan. Tarjonnassamme on soitinvalmennusta, musiikin taiteen perusopetusta, bändipajoja, kuoroja sekä Big Band -koulu. Tällä sivulla kuvataan lyhyesti kutakin kokonaisuutta, ja sivulta löytyvät myös linkit tarkempaan tietoon. Sivulta löytyvät lisäksi lukukausimaksut.

Perusopetus

Opiskelu Pop & Jazz Konservatorion perusopetuksessa on laajan oppimäärän mukaista opiskelua. Se tarkoittaa, että jokaiselle oppilaalle opintoihin kuuluu oman instrumentin opiskelu, musiikin hahmotusaineet eli musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikkitieto sekä yhdessä soittaminen. Mieluisan soittimen voi valita lukuisista instrumenteista:

  • Puhaltimet: huilu, saksofoni, pasuuna, trumpetti
  • Kielisoittimet: sähkökitara, sähköbasso, kontrabasso
  • Lyömäsoittimet: percussiot, malletit, rumpusetti
  • Piano
  • Laulu

Opiskelija kehittää ilmaisuaan, saa lisää itseluottamusta, vahvistaa persoonallisuuttaan ja jäsentää minäkuvaansa. Perusopetuksessa suoritetaan instrumenttitaitojen, yhdessä soittamisen ja musiikin hahmottamisen opintokokonaisuudet. Oman pääinstrumentin lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa sivuinstrumenttien opintokokonaisuuksia. Katso lisätiedot perusopetuksesta. 

Soitinvalmennus tutustuttaa instrumentteihin

Soitinkokeilussa pyritään löytämään 1-3 -luokkalaiselle oppilaalle sopivin soitin, jolla jatkaa soitonopiskelua soitinvalmennuksen jälkeen. Oppilas saa tuntumaa puhallin-, kieli-, ja lyömäsoittimiin soitinkokeilun aikana. Soitinhuoltomaksu 40 €/vuosi. Mikäli mieluinen soitin löytyy näiden ikävuosien aikana, voi oppilas aloittaa instrumentin pääaineopinnot jo ennen kuin täyttää 10 vuotta. Lue lisää soitinvalmennuksesta

Bändipajat 6-12-vuotiaille yhteissoiton alkajille

Bändipajat on tarkoitettu vanhoille muskarilaisille sekä uusille soitinvalmennukseen hakeneille. Yhteissoiton alkeita opetellaan 5-8 oppilaan ryhmissä. Kehorytmiikkaa, laulua ja soittoa sisältyy jokaiseen tuntiin. Uusia soittimia kuten sähköbassoa, rumpusettiä ja kitaraa pääsee myös kokeilemaan tuntien aikana, melkein kuin oikeassa bändissä! Tutustu ja ilmoittaudu bändipajaan

Kuorot 5-6-vuotiaille, 7-10-vuotiaille ja 11-vuotiaille ja sitä vanhemmille

Pop & Jazz Konservatoriossa toimii kolme kuoroa, Minit 5-6-vuotiaille, 7-10-vuotiaille sekä 11-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Minien kuorokerta on kestoltaan 45 minuuttia, muut kuorot 90 minuuttia. Kuoroja ohjaavat opettajamme Iina Kotola ja Sara Nuutinen. Kuorot kokoontuvat perjantaisin Popjazz-salissa (Muotoilijankatu 1 B):
– 5-6-vuotiaat klo 15.15-16.00
Minit, 5-6-vuotiaiden kuoro, sopii pienille, innokkaille kuorolaulamisesta kiinnostuneille lapsille. Tunneilla kootaan omaa ohjelmistoa, harjoitellaan laulamista leikkiä unohtamatta sekä tutustutaan kuoroharrastukseen yleisesti.
– 7-10-vuotiaat klo 16.00-17.30
– 11-vuotiaat ja sitä vanhemmat klo 17.30-19.00

Perusopetuksen, muskarin ja bändipajan oppilaille kuoroon osallistuminen sisältyy lukukausimaksuun, ulkopuolisille 5-6-vuotiaiden kuoron hinta on 100 euroa/lukukausi, 7-10- ja 11-vuotiaiden ja sitä vanhempien kuoron hinta on 130 euroa/lukukausi. Ilmoittaudu kuoroon

Big Band -koulu puhallinsoittimista kiinnostuneille

Yhteissoiton, fraseerauksen ja improvisoinnin alkeita puhallinsoittajalle. Big Band -koulu on tarkoitettu noin 10-vuotiaille lapsille, jotka ovat kiinnostuneet saksofonista, trumpetista tai pasuunasta. Oppilaat otetaan sisään ilman pääsykokeita kouluissa tai Pop & Jazz Konservatoriossa tapahtuvan soitinesittelyn-ja kokeilun yhteydessä. Lue lisää Big Band -koulusta

Lukukausi- ja kuntamaksut

1.1.2023 alkaen

Syventävät opinnot (tasot 11-14)
Lukukausimaksu: 390 €
Instrumenttitunnin pituus: 45 min

Perusopinnot (tasot 1 – 10)
Lukukausimaksu: 350 €
Instrumenttitunnin pituus: 30 min

Sivusoitin
Lukukausimaksu: 250 €
Instrumenttitunnin pituus: 30 min

Big band -koulu
Lukukausimaksu: 350 €
Instrumenttitunnin pituus: 30 min

Soitinvalmennus
Lukukausimaksu: 275 € sekä soitinhuoltomaksu 40€/lukuvuosi
Instrumenttitunnin pituus: ryhmätunti 45 min

Musiikkileikkikoulu
Lukukausimaksu: 140 €

Päiväkotimuskari
Lukukausimaksu: 110 €

Soitinmuskari
Lukukausimaksu: 200 €

Bändipaja (Arabianranta)
Lukukausimaksu: 45 min/190 €
60 min/250 €

Kuoro (Arabianranta)
Lukukausimaksu ulkopuolisille: 45min/100€ (5-6-v. kuoro) ja 90min/130 €

Kuntamaksu ulkokuntalaisille (=ei helsinkiläiset)
Lukukausimaksu: 336,40 € (ei peritä muskarissa, bändipajassa tai kuorossa)

Kuntamaksu helsinkiläisille
Lukukausimaksu: 25 €

Kirjausmaksu uusille 
10 €

Vapaaoppilaspaikka: Pop & Jazz Konservatorio voi myöntää sosiaalisin perustein vähävaraisten perheiden lapsille vapaaoppilaspaikan. Vain poikkeustapauksissa vapaaoppilaspaikka myönnetään yli 18-vuotiaille oppilaille. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan lomakkeella, jonka saa opintotoimistosta tai lataamalla tästä linkistä. Lomake liitteineen toimitetaan Pop & Jazz Konservatorion opintotoimistoon osoitteeseen Muotoilijankatu 1 B, 00560 Helsinki tai sähköpostilla info@popjazz.fi. Vapaaoppilaspaikan hakuaika on keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä marras-joulukuussa.  

Oppilasmaksut laskutetaan kesä- tai elokuussa ja tammikuussa.