SOITINVALMENNUS

Pop & Jazz Konservatoriossa alle 10-vuotiaat (1-3  –luokkalaiset) lapset kuuluvat soitinvalmennuksen opetuksen pariin.
Soitinvalmennus sisältää musapajan sekä soitinkokeilun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilaalla on kerran viikossa musapajatunti (45 min) ja ryhmäsoittotunti (45 min).

Musapajat

Musapajatunti tapahtuu 8-hengen ryhmissä ja soitonopetus n. 4-hengen ryhmissä.
Musapajassa opetellaan musiikin ilmiöitä yhdessä laulaen, soittaen (rytmi-, laattasoittimet ja bändisoittimet), säveltäen ja liikkuen.

Kolme keskeistä teemaa musapajassa ovat vuorovaikutustaitojen kehittäminen, luova ilmaisu sekä koordinaation ja kehon hallinta. Olennaista musapajan toiminnassa on omakohtainen aktiivinen musiikin kokeminen. Konkreettisen tekemisen kautta tutustutaan musiikin eri ilmiöihin: rytmiin, melodiaan ja harmoniaan seuraavia työtapoja käyttäen:

 1. laulu
  · äänen kokonaisvaltainen kokeminen: miltä ääni tuntuu? (kehoresonassi)
  · lauluja kotoa ja kaukaa: tutustutaan suomalaiseen sekä eri maiden musiikkiin
  · tutustutaan bändissä laulamiseen (mikrofonin käyttö)
 2. soitto
  · tutustutaan bändisoittimiin (koskettimet/piano, sähkökitara- ja basso, rumpusetti)
  · rytmisoitinten käyttö ja muut akustiset soittimet (mm. kanteleet ja laattasoittimet)
 3.  liike
  · kehosoittimet (bodypercussion)
  · tanssit, askelsarjat
  · luova liike/musiikkiliikunta
 4. luova ilmaisu
  · improvisoidaan omia rytmejä, melodioita ja liikkeitä (soittaen, laulaen ja liikkuen)
  · tehdään omia biisejä: sävelletään yhdessä keksittyjä sanoituksia, runoja ja tarinoita

Soitinkokeilu

Soitinvalmennuksen 1-3 -luokkalaiset oppilaat osallistuvat musapajan lisäksi soitonopetukseen, joka tapahtuu kerran viikossa (45 min) n. 4-hengen ryhmissä.

Soitinkokeilu antaa oppilaalle mahdollisuuden kokea minkälaista soitonopiskelu on; soitinkokeilussa pyritään löytämään kullekin oppilaalle mieluisin ja sopivin soitin, jolla jatkaa soitonopiskelua soitinvalmennuksen jälkeen. Oppilas saa tuntumaa puhallin-, kieli-, ja lyömäsoittimiin soitinkokeilun aikana. Soitinkokeilun tarkoituksena on myös antaa kokonaisvaltainen käsitys rytmimusiikissa yleisemmin käytetyistä soittimista.

Käytännössä soitinkokeilu toimii niin, että oppilaan instrumentti vaihtuu lukukausittain. Lukuvuoden aikana oppilas ennättää kokeilla kahta soitinta. Soitinkokeilun kesto on 1-3 vuotta riippuen oppilaan aloitusiästä. Eli esim. 7-vuotiaalla on kolme vuotta aikaa tutustua eri instrumenttien saloihin.

Soitinkokeilussa annetaan soitonopetusta seuraavissa instrumenteissa: poikkihuilu, saksofoni, trumpetti, pasuuna, sähkökitara- ja -basso, lyömäsoittimet ja malletit.

Ensimmäisen vuoden soitinkokeilun soittimet annetaan valmiiksi, mutta toisen ja kolmannen vuoden soittimia oppilaat saavat toivoa jatkamisilmoitusten yhteydessä.

Pop & Jazz Konservatorio lainaa ilmaiseksi soitinkokeilussa tarvittavat soittimet (lukuunottamatta lyömäsoittimia ja malletteja) lukukauden alussa tehtyä soittimen lainaussopimusta vastaan.

Mikäli mieluinen soitin löytyy näiden ikävuosien aikana,

voi oppilas aloittaa ko. soittimen pääaineopinnot  jo ennen kuin täyttää 10 vuotta. Tässä tapauksessa viikoittainen ryhmätunti on joko Musapaja tai ”Pre-amp” (muistuttaa musapajaa enemmän ns. normaalia bändiä).

Jos soitinvalinta soitinvalmennuksen aikana on joku seuraavista: huilu, lyömäsoittimet, pasuuna, saksofoni, sähköbasso, sähkökitara tai trumpetti, voi opiskelu alkaa suoraan, ilman erillistä soveltuvuustestiä.

Jos valinnaksi osuu rummut tai piano, tulee oppilaan ilmoittautua seuraavaan mahdolliseen soveltuvuustestiin, jonka perusteella vapaana olevat oppilaspaikat ko. soittimiin täytetään. Tämä menettely siksi, että muihin kuin pianoon ja rumpuihin on koko ajan oppilaspaikkoja vapaana.

Soitinvalmennukseen haetaan vuosittain valintakokeiden kautta (hakuaika maalis-huhtikuussa, valintakokeet toukokuussa). Soitinvalmennus (musapaja & soitinkokeilu) kuuluu perusopetuksen laajaan oppimäärään

HAE SOITINVALMENNUKSEEN TÄSTÄ