Pop & Jazz Konservatorio

MUSIIKKILEIKKIKOULU, MUSKARIT

Pop & Jazz Muskari

Lapsella on luontainen taito etsiä ja löytää ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Haluamme musiikin keinoin tukea tätä sisäsyntyistä luovuutta Pop & Jazz Konservatorion varhaisiän musiikkikasvatuksessa, eli muskarissa. Musiikki, leikki ja vuorovaikutus, kuulonvarainen oppiminen ja itsensä ilmaisun mahdollisuus muodostavat perustan muskarin rytmimusiikin alkeisopetuksessa. Tärkeää on omakohtainen musiikin kokeminen – jokaisen kokemus on arvokas.

Muskarissa tutustutaan musiikin elementteihin musiikkileikin keinoin. Tunneilla lauletaan, soitetaan keho-, melodia, rytmi- ja bändisoittimia, kuunnellaan musiikkia ja toisiamme, tanssitaan ja liikutaan sekä ihmetellään ja keksitään mitä moninaisempia musisoinnin tapoja ja keinoja. Elämyksellisyys on muskarituokioiden lähtökohta. Muskaritoimintaa ohjaa opetussuunnitelma, jonka voit lukea tästä:
Rytmimuskarin opetussuunnitelma

Seuraavista linkeistä pääset katsomaan lukujärjestyksen sekä ryhmätarjonnan:
Syksyn 2022 ja kevään 2023 lukujärjestys
Ryhmätarjonta syksy 2022 ja kevät 2023

Ryhmäpaikkoja voi myös tiedustella soittamalla numeroon 050 473 2735 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen muskari@popjazz.fi.

Ilmoittautumislinkit ryhmiin ovat alla olevassa esittelyosiossa.

Muskaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi ensimmäisen käyntikerran jälkeen. Lukukausimaksu laskutetaan pääsääntöisesti täysimääräisenä riippumatta siitä, missä vaiheessa lukukautta lapsi aloittaa muskarin. Mikäli muskarilainen keskeyttää tai lopettaa opintonsa lukukauden jo alettua, ei maksettua lukukausimaksua palauteta. Opettajan ollessa esteellinen pitämään tuntia, pyrimme järjestämään sijaisen. Mikäli tunti kuitenkin peruuntuu, siitä ilmoitetaan viestillä. Jos lukukauden aikana muskaritunteja peruuntuu enemmän kuin kaksi kertaa, sovimme huoltajien kanssa tuntien korvaamisesta.

Pop & Jazz Muskariryhmät

Lapset jaetaan ryhmiin syntymävuoden perusteella.

Perheryhmät, lapsi + aikuinen 

ryhmäkoko 9 lasta, tunnin kesto 45 min.

hinta 120 euroa/lukukausi (lisäksi kirjaamismaksu 10 euroa uusille oppilaille)

 • Vauvat (alkuvuodesta syntyneet)
 • Vauvat (loppuvuodesta syntyneet)
 • 1-vuotiaat
 • 2-vuotiaat

Perheryhmätunneilla tutustutaan laulun ja leikin kautta musiikin elementteihin yhdessä oman aikuisen kanssa.

ILMOITTAUDU PERHERYHMÄÄN

Rytmimuskarit 3-6 -vuotiaille

ryhmäkoko 9 lasta, tunnin kesto 45min.

hinta 120 euroa/lukukausi (lisäksi kirjaamismaksu 10 euroa uusille oppilaille)

 • 3-vuotiaat
 • 4-vuotiaat
 • 5-vuotiaat
 • 6-vuotiaat

Ryhmässä totutellaan musisoimaan yksin ja yhdessä laulun ja leikin keinoin. Rytmimuskariryhmissä ollaan ilman omaa aikuista.  

ILMOITTAUDU RYTMIMUSKARIIN

Sisarusmuskari koko perheelle

ryhmäkoko 9 lasta, tunnin kesto 45min.

hinta 120 euroa/lukukausi (lisäksi kirjaamismaksu 10 euroa uusille oppilaille)

 • Sisarukset 3-6-vuotta
 • Sisarukset 0-6-vuotta

Sisarusmuskari on perhemuskaritunti, jossa tunnilla voi olla mukana useampi sisarus aikuisen kanssa. Tunnit tarjoavat mahdollisuuden yhdessä musisointiin koko perheelle. 

ILMOITTAUDU SISARUSMUSKARIIN

Soitinmuskarit 5-7-vuotiaille 

ryhmäkoko 6 lasta, tunnin kesto 45min.

hinta 180 euroa/lukukausi (lisäksi kirjaamismaksu 10 euroa uusille oppilaille)

 • UUTUUS! Soitinkaruselli, soitinkokeiluvuosi
 • UUTUUS! Ukulele
 • Kantele
 • Kitara
 • Lyömäsoittimet
 • Nokkahuilu
 • Piano

Soitinmuskareissa musisoidaan monipuolisesti laulun, leikin, soiton, liikkeen ja improvisaation äärellä. Tunneilla soitetaan soitinkarusellisoittimien tai oman valitun soittimen lisäksi myös muita melodia-, rytmi- ja bändisoittimia sekä harjoitellaan yhdessä soittamista, yhteisen sykkeen löytämistä ja soittokaverien kuuntelemista.

ILMOITTAUDU SOITINMUSKARIIN

UUTTA! Soitinkarusellissa lapsi tutustuu kaikkiin soitinmuskarisoittimiin (kantele, kitara, lyömäsoittimet, nokkahuilu ja piano) noin kahden kuukauden ajan saaden tuntumaa jokaisesta soittimesta. Soitinkaruselli ei edellytä soitinhankintoja.

Kantelemuskarissa tutustutaan Suomen kansallissoittimeen 5-kieliseen kanteleeseen ja kanteleperheen eri kokoisiin jäseniin mm. piccolo- ja bassokanteleeseen. Tunneilla harjoitellaan mm. sointusäestystä ja näppäilyä. Myös bändisoitto tulee tutuksi, sillä kansallissoittimestamme on nykyisin vahvistettuja versioita. Kantelehankinassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa elokuussa.

Kitaramuskaritunneilla tutustutaan erilaisiin kitaroihin (mm. akusteinen- ja sähkökitara). Lapset saavat tuntumaa kitarasta soittimena soittamisen kautta ja tutustuvat melodia- ja säestyssoittoon. Kitaran hankinnassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa.

Nokkahuilumuskarissa lapsi pääsee tutustumaan nokkahuiluperheeseen ja puhaltimien rikkaaseen maailmaan. Tunneilla harjoitellaan nokkahuilun-/ puhallininstrumenttien alkeita. Tunneilla soitetaan pieniä melodioita yksin ja yhdessä ja tutustuaan pienimuotoisesti sektiosoittamiseen. Nokkahuilun hankinnassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa.

Pianomuskarissa tutustutaan kosketinsoitinten maailmaan: tutuksi tulevat akustinen piano, flyygeli ja keyboard. Tunneilla tutustutaan pianon eri soittotapoihin rytmimusiikissa (mm. soolot ja komppaus).  Pianomuskariin osallistuvilla lapsilla olisi hyvä olla oma piano tai kosketinsoitin kotiharjoittelua varten.

Lyömäsoitinmuskarissa tutustutaan erilaisiin lyömäsoittimiin ja perkussioihin mm. djembet, bongot, kehärummut, luokkarummut, rumpusetti, ksylofoniperhe ja pienperkussiot. Tunneilla harjoitellaan lyömäsoittimien erilaisia soittotapoja.

UUTTA! Ukulelemuskaritunnilla tutustutaan ukulelen soittoon laulaen, leikkien ja soittaen. Tunneilla harjoittelemme sointusoittoa ja pieniä melodioita näppäillen. Ukulele on erinomainen väyläsoitin kitaraan ja bassoon.

Päiväkotimuskarit 

ryhmän koko 5-8 lasta, tunnin kesto 30-45min.

hinta 110 euroa/lukukausi

Usein lapset käyvät muskarissa tai muissa harrastuksissa päiväkodin jälkeen. Päiväkotimuskarissa Pop & Jazz Konservatorion opettaja tulee pitämään tunnit päiväkotiin sovittuina päivinä. Päiväkotimuskarin etu on muun muassa se, että päiväaikaan lapset ovat vireimmillään ja oppiminen on helpompaa, eikä lapsia tarvitse lähteä kuljettamaan musiikkiharrastuksen pariin päiväkoti- ja työpäivän jälkeen.

Päiväkotimuskareissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmaa huomioiden myös päiväkodin toiveet. Halutessaan päiväkodin henkilökunta voi osallistua tunneille lasten kanssa ja näin myös päiväkodin henkilökuntaa saa ideoita ja vinkkejä päiväkodin musiikkikasvatukseen.

Muskaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.