Pop & Jazz Konservatorio

Pop & Jazz muskari

Musiikkileikkikoulun tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkiin sekä tukea lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kasvua. Musiikkileikkikoulu on iloista ja leikkimielistä, mutta myös tavoitteellista toimintaa: tunneilla harjoitellaan musiikin perusasioita laulaen, lorutellen, liikkuen, soittaen, kuunnellen ja improvisoiden. Tavoitteet etenevät lapsen kehitysvaiheen ja musiikillisten taitojen mukaan. Muskaritoimintaa ohjaa opetussuunnitelma, jonka voit lukea tästä: Muskarin opetussuunnitelma.

Tee muskari-ilmoittautuminen alla olevan Eepos-painikkeen kautta. Voit tutustua muskaritarjontaan jo ennen ilmoittautumista linkistä: muskarin lukujärjestys 2024 – 2025. 

Muskariryhmät

Perheryhmä, lapsi + aikuinen 

Ryhmäkoko: 9 lasta, tunnin kesto: 45 min, hinta 140 euroa/lukukausi ja kirjaamismaksu 10 euroa uusille ja palaaville oppilaille.

 • Vauvat (alkuvuodesta syntyneet)
 • Vauvat (loppuvuodesta syntyneet)
 • 1-vuotiaat
 • 2-vuotiaat

Perheryhmätunneilla tutustutaan laulun ja leikin kautta musiikin elementteihin yhdessä oman aikuisen kanssa.

Leikkiryhmä 3-6 -vuotiaille

Ryhmäkoko: 9 lasta, tunnin kesto: 45 min, hinta 140 euroa/lukukausi ja kirjaamismaksu 10 euroa uusille ja palaaville oppilaille.

 • 3-vuotiaat
 • 4-vuotiaat
 • 5-vuotiaat
 • 6-vuotiaat

Ryhmässä totutellaan musisoimaan yksin ja yhdessä laulun ja leikin keinoin. Leikkiryhmissä ollaan ilman omaa aikuista.  

Sisarusmuskari

Ryhmäkoko: 10 lasta, tunnin kesto: 45 min, hinta 140 euroa/lukukausi ja kirjaamismaksu 10 euroa uusille ja palaaville oppilaille.

 • Sisarukset 3-6-vuotta
 • Sisarukset 0-6-vuotta

Sisarusmuskari on perhemuskaritunti, jossa tunnilla voi olla mukana useampi sisarus aikuisen kanssa. Tunnit tarjoavat mahdollisuuden yhdessä musisointiin. 

Soitinmuskari 5-7-vuotiaille 

Ryhmäkoko: 6 lasta, tunnin kesto: 45 min, hinta 200 euroa/lukukausi ja kirjaamismaksu 10 euroa uusille ja palaaville oppilaille.

 • Kantele
 • Kitara
 • Lyömäsoittimet
 • Nokkahuilu
 • Piano
 • Soitinkaruselli, soitinkokeiluvuosi
 • Ukulele

Soitinmuskareissa musisoidaan monipuolisesti laulun, leikin, soiton, liikkeen ja improvisaation äärellä. Tunneilla soitetaan soitinkarusellisoittimien tai oman valitun soittimen lisäksi myös muita melodia-, rytmi- ja bändisoittimia sekä harjoitellaan yhdessä soittamista, yhteisen sykkeen löytämistä ja soittokaverien kuuntelemista.

Kantelemuskarissa tutustutaan Suomen kansallissoittimeen 5-kieliseen kanteleeseen ja kanteleperheen eri kokoisiin jäseniin mm. piccolo- ja bassokanteleeseen. Tunneilla harjoitellaan mm. sointusäestystä ja näppäilyä. Myös bändisoitto tulee tutuksi, sillä kansallissoittimestamme on nykyisin vahvistettuja versioita. Kantelehankinassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa elokuussa.

Kitaramuskaritunneilla tutustutaan erilaisiin kitaroihin (mm. akusteinen- ja sähkökitara). Lapset saavat tuntumaa kitarasta soittimena soittamisen kautta ja tutustuvat melodia- ja säestyssoittoon. Kitaran hankinnassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa.

Nokkahuilumuskarissa lapsi pääsee tutustumaan nokkahuiluperheeseen ja puhaltimien rikkaaseen maailmaan. Tunneilla harjoitellaan nokkahuilun-/ puhallininstrumenttien alkeita. Tunneilla soitetaan pieniä melodioita yksin ja yhdessä ja tutustuaan pienimuotoisesti sektiosoittamiseen. Nokkahuilun hankinnassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa.

Lyömäsoitinmuskarissa tutustutaan erilaisiin lyömäsoittimiin ja perkussioihin mm. djembet, bongot, kehärummut, luokkarummut, rumpusetti, ksylofoniperhe ja pienperkussiot. Tunneilla harjoitellaan lyömäsoittimien erilaisia soittotapoja.

Pianomuskarissa tutustutaan kosketinsoitinten maailmaan: tutuksi tulevat akustinen piano, flyygeli ja keyboard. Tunneilla tutustutaan pianon eri soittotapoihin rytmimusiikissa (mm. soolot ja komppaus).  Pianomuskariin osallistuvilla lapsilla olisi hyvä olla oma piano tai kosketinsoitin kotiharjoittelua varten.

Soitinkarusellissa lapsi tutustuu kaikkiin soitinmuskarisoittimiin (kantele, kitara, lyömäsoittimet, nokkahuilu ja piano) noin kahden kuukauden ajan saaden tuntumaa jokaisesta soittimesta. Soitinkaruselli ei edellytä soitinhankintoja.

Ukulelemuskaritunnilla tutustutaan ukulelen soittoon laulaen, leikkien ja soittaen. Tunneilla harjoittelemme sointusoittoa ja pieniä melodioita näppäillen. Ukulele on erinomainen väyläsoitin kitaraan ja bassoon. Tarjolla myös aikuisten ukulele.

Päiväkotimuskari

Ryhmäkoko 5-8 lasta, tunnin kesto 30-45min, hinta 110 euroa/lukukausi.

Usein lapset käyvät muskarissa tai muissa harrastuksissa päiväkodin jälkeen. Päiväkotimuskarissa Pop & Jazz Konservatorion opettaja tulee pitämään tunnit päiväkotiin sovittuina päivinä. Päiväkotimuskarin etu on muun muassa se, että päiväaikaan lapset ovat vireimmillään ja oppiminen on helpompaa, eikä lapsia tarvitse lähteä kuljettamaan musiikkiharrastuksen pariin päiväkoti- ja työpäivän jälkeen.

Päiväkotimuskareissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmaa huomioiden myös päiväkodin toiveet. Halutessaan päiväkodin henkilökunta voi osallistua tunneille lasten kanssa ja näin myös päiväkodin henkilökuntaa saa ideoita ja vinkkejä päiväkodin musiikkikasvatukseen.

Aikuismuskari

Ryhmäkoko : 9 aikuista, tunnin kesto: 45 min, hinta 140 euroa/lukukausi.

Aikuismuskari rennosta yhteismusisoinnista kiinnostuneille. Musisoidaan iloisesti yhdessä ja irtaudutaan arjesta. Aikaisempi soitto- tai laulutaito ei ole välttämätön. Sopii myös lasten kanssa työssään toimiville. Ryhmässä lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, vähän liikutaankin musiikin tahdissa muskarin työtapoja hyödyntäen. Pääpaino on yhteismusisoinnissa matalalla kynnyksellä. Muskariluokassa on soittimia soitettavaksi, mutta myös kotoa voi ottaa soittimen mukaan.
Soitettava musiikki muotoutuu ryhmän toiveiden ja tavoitteiden mukaan muskarilaulustoa, kansanmusiikkia ja muuta helpohkoa ohjelmistoa käyttäen ja vaikeutuu ryhmän niin toivoessa ja soittotaidon karttuessa.

Seniorimuskari

Ryhmäkoko: 9 senioria, tunnin kesto: 45 min, hinta 140 euroa/lukukausi.

Seniorimuskari on kaikille musisoinnista kiinnostuneille ikäihmisille suunnattua matalan kynnyksen toimintaa, osallistujilla ei tarvitse olla mitään aiempaa musiikkitaustaa. Seniorimuskarissa lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, vähän liikutaan musiikin tahdissa kerran viikossa aikuisporukalla, irrottaudutaan arjesta musiikin äärelle ja opitaan samalla uutta. Muskarin työtapoja rennolla meiningillä hyödyntäen opetellaan tuttuja ja uusia lauluja, laululeikkejä ja säestystä, joista voit saada ideoita vaikkapa kotimusisointihetkiin lastenlasten kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon ryhmän toiveet: valitsemme yhdessä soitettavia soittimia ja halukkaat pääsevät myös esiintymään. Tavoitteet ja toiveet muotoutuvat ensimmäisillä tapaamiskerroilla.

Tavoitteita ja toimintatapoja

Musiikkileikkikoulun opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää musiikkikasvatusta, joka huomioi lapsen iän ja kehitystason. Musiikkileikkikoulunopetuksessa korostuu musiikin tekemisen ja kokemisen ilo. Pop & Jazz Konservatorion arvojen mukaan musiikkileikkikoulunopetuksessa tuetaan lapsen henkistä kasvua, ilmaisua, sosiaalisia taitoja sekä oppilaslähtöisyyttä. Muskaritoimintaa ohjaa opetussuunnitelma, jonka voit lukea tästä: Rytmimuskarin opetussuunnitelma

Työtavat

Musiikkileikkikoulun työtavat ovat laulaminen, loruileminen, leikkiminen, musiikkiliikunta, soittaminen, kuunteleminen ja improvisoiminen. Opetuksessa käytetään myös muuta luovaa toimintaa ja integrointia muihin taideaineisiin esim. kuvallinen ilmaisu ja draama. Opetus tapahtuu leikin kautta ja sisältää paljon toistoa.

Lisätietoja muskareista ja tiedotus

Lisätietoja muskareista sähköpostitse muskari@popjazz.fi tai soittamalla opintotoimistoon puh. 0400 135 400. Muskarin tiedotus tapahtuu Eepos-järjestelmässä ja sähköpostissa. Emme lähetä paperisia tiedotteita.