Pop & Jazz Konservatorio

Pop & Jazz muskari

Musiikkileikkikoulun tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkiin sekä tukea lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kasvua. Musiikkileikkikoulu on iloista ja leikkimielistä, mutta myös tavoitteellista toimintaa: tunneilla harjoitellaan musiikin perusasioita laulaen, lorutellen, liikkuen, soittaen, kuunnellen ja improvisoiden. Tavoitteet etenevät lapsen kehitysvaiheen ja musiikillisten taitojen mukaan. Muskaritoimintaa ohjaa opetussuunnitelma, jonka voit lukea tästä: Rytmimuskarin opetussuunnitelma.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023 – 2024 on käynnissä. Ilmoita lapsesi muskariin alla olevan Eepos-painikkeen kautta. Voit tutustua muskaritarjontaan jo ennen ilmoittautumista linkistä: muskarin lukujärjestys.

Muskariryhmät

Perheryhmä, lapsi + aikuinen 

Ryhmäkoko: 9 lasta, tunnin kesto: 45 min, hinta 140 euroa/lukukausi ja kirjaamismaksu 10 euroa uusille ja palaaville oppilaille.

 • Vauvat (alkuvuodesta syntyneet)
 • Vauvat (loppuvuodesta syntyneet)
 • 1-vuotiaat
 • 2-vuotiaat

Perheryhmätunneilla tutustutaan laulun ja leikin kautta musiikin elementteihin yhdessä oman aikuisen kanssa.

Rytmimuskari 3-6 -vuotiaille

Ryhmäkoko: 9 lasta, tunnin kesto: 45 min, hinta 140 euroa/lukukausi ja kirjaamismaksu 10 euroa uusille ja palaaville oppilaille.

 • 3-vuotiaat
 • 4-vuotiaat
 • 5-vuotiaat
 • 6-vuotiaat

Ryhmässä totutellaan musisoimaan yksin ja yhdessä laulun ja leikin keinoin. Rytmimuskariryhmissä ollaan ilman omaa aikuista.  

Sisarusmuskari

Ryhmäkoko: 10 lasta, tunnin kesto: 45 min, hinta 140 euroa/lukukausi ja kirjaamismaksu 10 euroa uusille ja palaaville oppilaille.

 • Sisarukset 3-6-vuotta
 • Sisarukset 0-6-vuotta

Sisarusmuskari on perhemuskaritunti, jossa tunnilla voi olla mukana useampi sisarus aikuisen kanssa. Tunnit tarjoavat mahdollisuuden yhdessä musisointiin. 

Soitinmuskari 5-7-vuotiaille 

Ryhmäkoko: 6 lasta, tunnin kesto: 45 min, hinta 200 euroa/lukukausi ja kirjaamismaksu 10 euroa uusille ja palaaville oppilaille.

 • Kantele
 • Kitara
 • Lyömäsoittimet
 • Nokkahuilu
 • Piano
 • Soitinkaruselli, soitinkokeiluvuosi
 • Ukulele

Soitinmuskareissa musisoidaan monipuolisesti laulun, leikin, soiton, liikkeen ja improvisaation äärellä. Tunneilla soitetaan soitinkarusellisoittimien tai oman valitun soittimen lisäksi myös muita melodia-, rytmi- ja bändisoittimia sekä harjoitellaan yhdessä soittamista, yhteisen sykkeen löytämistä ja soittokaverien kuuntelemista.

Kantelemuskarissa tutustutaan Suomen kansallissoittimeen 5-kieliseen kanteleeseen ja kanteleperheen eri kokoisiin jäseniin mm. piccolo- ja bassokanteleeseen. Tunneilla harjoitellaan mm. sointusäestystä ja näppäilyä. Myös bändisoitto tulee tutuksi, sillä kansallissoittimestamme on nykyisin vahvistettuja versioita. Kantelehankinassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa elokuussa.

Kitaramuskaritunneilla tutustutaan erilaisiin kitaroihin (mm. akusteinen- ja sähkökitara). Lapset saavat tuntumaa kitarasta soittimena soittamisen kautta ja tutustuvat melodia- ja säestyssoittoon. Kitaran hankinnassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa.

Nokkahuilumuskarissa lapsi pääsee tutustumaan nokkahuiluperheeseen ja puhaltimien rikkaaseen maailmaan. Tunneilla harjoitellaan nokkahuilun-/ puhallininstrumenttien alkeita. Tunneilla soitetaan pieniä melodioita yksin ja yhdessä ja tutustuaan pienimuotoisesti sektiosoittamiseen. Nokkahuilun hankinnassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa.

Lyömäsoitinmuskarissa tutustutaan erilaisiin lyömäsoittimiin ja perkussioihin mm. djembet, bongot, kehärummut, luokkarummut, rumpusetti, ksylofoniperhe ja pienperkussiot. Tunneilla harjoitellaan lyömäsoittimien erilaisia soittotapoja.

Pianomuskarissa tutustutaan kosketinsoitinten maailmaan: tutuksi tulevat akustinen piano, flyygeli ja keyboard. Tunneilla tutustutaan pianon eri soittotapoihin rytmimusiikissa (mm. soolot ja komppaus).  Pianomuskariin osallistuvilla lapsilla olisi hyvä olla oma piano tai kosketinsoitin kotiharjoittelua varten.

Soitinkarusellissa lapsi tutustuu kaikkiin soitinmuskarisoittimiin (kantele, kitara, lyömäsoittimet, nokkahuilu ja piano) noin kahden kuukauden ajan saaden tuntumaa jokaisesta soittimesta. Soitinkaruselli ei edellytä soitinhankintoja.

Ukulelemuskaritunnilla tutustutaan ukulelen soittoon laulaen, leikkien ja soittaen. Tunneilla harjoittelemme sointusoittoa ja pieniä melodioita näppäillen. Ukulele on erinomainen väyläsoitin kitaraan ja bassoon. Tarjolla myös aikuisten ukulele.

Päiväkotimuskari

Ryhmäkoko 5-8 lasta, tunnin kesto 30-45min, hinta 110 euroa/lukukausi.

Usein lapset käyvät muskarissa tai muissa harrastuksissa päiväkodin jälkeen. Päiväkotimuskarissa Pop & Jazz Konservatorion opettaja tulee pitämään tunnit päiväkotiin sovittuina päivinä. Päiväkotimuskarin etu on muun muassa se, että päiväaikaan lapset ovat vireimmillään ja oppiminen on helpompaa, eikä lapsia tarvitse lähteä kuljettamaan musiikkiharrastuksen pariin päiväkoti- ja työpäivän jälkeen.

Päiväkotimuskareissa noudatetaan musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmaa huomioiden myös päiväkodin toiveet. Halutessaan päiväkodin henkilökunta voi osallistua tunneille lasten kanssa ja näin myös päiväkodin henkilökuntaa saa ideoita ja vinkkejä päiväkodin musiikkikasvatukseen.

Tavoitteita ja toimintatapoja

Musiikkileikkikoulun opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää musiikkikasvatusta, joka huomioi lapsen iän ja kehitystason. Musiikkileikkikoulunopetuksessa korostuu musiikin tekemisen ja kokemisen ilo. Pop & Jazz Konservatorion arvojen mukaan musiikkileikkikoulunopetuksessa tuetaan lapsen henkistä kasvua, ilmaisua, sosiaalisia taitoja sekä oppilaslähtöisyyttä. Muskaritoimintaa ohjaa opetussuunnitelma, jonka voit lukea tästä: Rytmimuskarin opetussuunnitelma

Työtavat

Musiikkileikkikoulun työtavat ovat laulaminen, loruileminen, leikkiminen, musiikkiliikunta, soittaminen, kuunteleminen ja improvisoiminen. Opetuksessa käytetään myös muuta luovaa toimintaa ja integrointia muihin taideaineisiin esim. kuvallinen ilmaisu ja draama. Opetus tapahtuu leikin kautta ja sisältää paljon toistoa.

Ohjeita vanhemmille

Muskaripaikan peruuttaminen: Muskaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi ensimmäisen käyntikerran jälkeen. Muskariin ilmoittaudutaan aina lukuvuodeksi (syksy-kevät) kerrallaan. Huoltajan tulee ilmoittaa muskaripaikan peruuttamisesta tai muskarin lopettamisesta kesken lukuvuoden Eepoksen lomakkeella tai sähköpostitse opintotoimistoon, muskari@popjazz.fi.

Lukukausimaksut: Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa (syksy ja kevät) sähköpostitse (muistutuslasku paperipostina). Kevätlukukauden lasku voidaan kuitenkin peruuttaa, mikäli lopettamisesta on ilmoitettu ennen kevätlukukauden alkua. Oppilaalta, joka keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä, eikä laskutettuja/maksettuja maksuja palauteta.. 

Tuntien peruuntumiset: Opettajan ollessa esteellinen pitämään tuntia, Pop & Jazz Konservatorio pyrkii aina ensisijaisesti järjestämään sijaisen. Mikäli tunti kuitenkin peruuntuu, ilmoitamme siitä sähköpostitse ja tekstiviestillä. Mikäli lukukauden aikana muskaritunteja peruuntuu enemmän kuin kaksi kertaa, sovimme huoltajien kanssa tuntien korvaamisesta.

Lisätietoja muskareista ja tiedotus

Lisätietoja muskareista sähköpostitse muskari@popjazz.fi tai soittamalla opintotoimistoon puh. 0400 135 400. Muskarin tiedotus tapahtuu Eepos-järjestelmässä ja sähköpostissa. Emme lähetä paperisia tiedotteita.