Pop & Jazz Konservatorio

MUSIIKKILEIKKIKOULU, MUSKARIT

Pop & Jazz Muskari

Lapsella on luontainen taito etsiä ja löytää ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Haluamme musiikin keinoin tukea tätä sisäsyntyistä luovuutta Pop & Jazz Konservatorion varhaisiän musiikkikasvatuksessa, eli muskarissa. Musiikki, leikki ja vuorovaikutus, kuulonvarainen oppiminen ja itsensä ilmaisun mahdollisuus muodostavat perustan muskarin rytmimusiikin alkeisopetuksessa. Tärkeää on omakohtainen musiikin kokeminen – jokaisen kokemus on arvokas.

Muskarissa tutustutaan musiikin elementteihin musiikkileikin keinoin. Tunneilla lauletaan, soitetaan keho-, melodia, rytmi- ja bändisoittimia, kuunnellaan musiikkia ja toisiamme, tanssitaan ja liikutaan sekä ihmetellään ja keksitään mitä moninaisempia musisoinnin tapoja ja keinoja. Elämyksellisyys on muskarituokioiden lähtökohta.

Rytmimuskarin opetussuunnitelma

Syksyn 2021 ja kevään 2022 lukujärjestys
Huom! Ryhmätilanne on muuttunut jonkin verran lukujärjestyksen julkaisun jälkeen

Ilmoittautumislinkit alla esittelyosiossa. Muskaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Vapaita paikkoja voi tiedustella 0400 135 400 tai info@popjazz.fi

Pop & Jazz Muskariryhmät

Lapset jaetaan ryhmiin syntymävuoden perusteella

Perheryhmät, lapsi + aikuinen 

ryhmäkoko 8 lasta, tunnin kesto 45min

hinta 120€/ lukukausi (+ kirjaamismaksu 10€ uusille oppilaille)

 • Vauvat (alkuvuodesta syntyneet)
 • Vauvat (loppuvuodesta syntyneet)
 • 1-vuotiaat
 • 2-vuotiaat

Perheryhmätunneilla tutustutaan laulun ja leikin kautta musiikin elementteihin yhdessä oman aikuisen kanssa.

ILMOITTAUDU PERHERYHMÄÄN ->

Rytmimuskarit 3-6 -vuotiaille

ryhmäkoko 8 lasta, tunnin kesto 45min

hinta 120€/ lukukausi (+ kirjaamismaksu 10€ uusille oppilaille)

 • 3-vuotiaat
 • 4-vuotiaat
 • 5-vuotiaat
 • 6-vuotiaat

Ryhmässä totutellaan musisoimaan yksin ja yhdessä laulun ja leikin keinoin. Rytmimuskariryhmissä ollaan ilman omaa aikuista.  

ILMOITTAUDU RYTMIMUSKARIIN ->

Sisarusmuskari koko perheelle

ryhmäkoko 8 lasta, tunnin kesto 45min

hinta 120€/ lukukausi (+ kirjaamismaksu 10€ uusille oppilaille)

 • Sisarukset 3-6-vuotta
 • Sisarukset 0-6-vuotta

Sisarusmuskari on perhemuskaritunti, jossa tunnilla voi olla mukana useampi sisarus aikuisen kanssa. Tunnit tarjoavat mahdollisuuden yhdessä musisointiin koko perheelle. 

ILMOITTAUDU SISARUSMUSKARIIN ->

Soitinmuskarit 5-7-vuotiaille 

ryhmäkoko 4-6 lasta, tunnin kesto 45min

hinta 180€/ lukukausi (+ kirjaamismaksu 10€ uusille oppilaille)

 • UUTUUS! Soitinkaruselli, soitinkokeiluvuosi
 • Kantele
 • Kitara
 • Lyömäsoittimet
 • Nokkahuilu
 • Piano

Soitinmuskareissa musisoidaan monipuolisesti laulun, leikin, soiton, liikkeen ja improvisaation äärellä. Tunneilla soitetaan soitinkarusellisoittimien tai oman valitun soittimen lisäksi myös muita melodia-, rytmi- ja bändisoittimia sekä harjoitellaan yhdessä soittamista, yhteisen sykkeen löytämistä ja soittokaverien kuuntelemista.

ILMOITTAUDU SOITINMUSKARIIN ->

UUTTA! Soitinkarusellissa lapsi tutustuu kaikkiin soitinmuskarisoittimiin (kantele, kitara, lyömäsoittimet, nokkahuilu ja piano) noin kahden kuukauden ajan saaden tuntumaa jokaisesta soittimesta. Soitinkaruselli ei edellytä soitinhankintoja.

Kantelemuskarissa tutustutaan Suomen kansallissoittimeen 5-kieliseen kanteleeseen ja kanteleperheen eri kokoisiin jäseniin mm. piccolo- ja bassokanteleeseen. Tunneilla harjoitellaan mm. sointusäestystä ja näppäilyä. Myös bändisoitto tulee tutuksi, sillä kansallissoittimestamme on nykyisin vahvistettuja versioita. Kantelehankinassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa elokuussa.

Kitaramuskaritunneilla tutustutaan erilaisiin kitaroihin (mm. akusteinen- ja sähkökitara). Lapset saavat tuntumaa kitarasta soittimena soittamisen kautta ja tutustuvat melodia- ja säestyssoittoon. Kitaran hankinnassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa.

Nokkahuilumuskarissa lapsi pääsee tutustumaan nokkahuiluperheeseen ja puhaltimien rikkaaseen maailmaan. Tunneilla harjoitellaan nokkahuilun-/ puhallininstrumenttien alkeita. Tunneilla soitetaan pieniä melodioita yksin ja yhdessä ja tutustuaan pienimuotoisesti sektiosoittamiseen. Nokkahuilun hankinnassa auttaa opettaja lukuvuoden alkaessa.

Pianomuskarissa tutustutaan kosketinsoitinten maailmaan: tutuksi tulevat akustinen piano, flyygeli ja keyboard. Tunneilla tutustutaan pianon eri soittotapoihin rytmimusiikissa (mm. soolot ja komppaus).  Pianomuskariin osallistuvilla lapsilla olisi hyvä olla oma piano tai kosketinsoitin kotiharjoittelua varten.

Lyömäsoitinmuskarissa tutustutaan erilaisiin lyömäsoittimiin ja perkussioihin mm. djembet, bongot, kehärummut, luokkarummut, rumpusetti, ksylofoniperhe ja pienperkussiot. Tunneilla harjoitellaan lyömäsoittimien erilaisia soittotapoja.

Muskaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.