Pop & Jazz Konservatorio

MUSIIKKILEIKKIKOULU, MUSKARIT

Musiikkileikkikoulut Pop & Jazz Konservatoriossa

Lapsella on luontainen taito etsiä ja löytää ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Lapsen sisäsyntyistä luovuutta haluamme tukea Pop & Jazz Konservatorion varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Vuorovaikutus, kuulonvarainen oppiminen ja ilmaisu muodostavat perustan rytmimusiikin alkeisopetuksessa. Tärkeää on omakohtainen musiikin läpieläminen – jokaisen kokemus on arvokas.

Rytmimuskarin opetussuunnitelma

Tarjoamme rytmimusiikin opetusta 0-6 -vuotiaille lapsille. Muskarien jälkeen kouluikäiset lapset voivat halutessaan pyrkiä ja edetä soitinvalmennukseen. Musiikkileikkikouluun otetaan lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukuvuoden 2020-2021 muskarin lukujärjestys

Musiikkileikkikoulu
Lukukausimaksu: 120 €

Soitinmuskari
Lukukausimaksu: 180€


Kirjaamismaksu uusille on 10 €.

Verkkolomakkeiden kautta ilmoittautuvat vain uudet muskarilaiset. Ilmoittautumisen yhteydessä ei makseta lukukausimaksua. (Vanhat oppilaat eli muskarissa jo olevat täyttävät keväällä opettajan jakaman jatkamisilmoituksen.) Katso alta ryhmät eri ikäisille lapsille.

Perhemuskari 0-, 1- ja 2-vuotiaille (ryhmäkoko 8 lasta)

Perheryhmätunneilla tutustuminen leikinomaisesti musiikin elementteihin alkaa oman vanhemman, mummin tai kummin kanssa. Tunneilla on kaikki perinteiset muskarin työtavat, kuten laulu, loruilu ja musiikkiliikunta. Soittimiin tutustuminen aloitetaan.

Vauvojen kanssa tehdään myös ns. peittoleikkejä, joista saa apua vaikkapa hoitopöytätilanteisiin. Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus on tärkeä osa perhemuskareita. Lisätietoja saat opintotoimistosta p. 0400 135 400.

ILMOITTAUDU PERHEMUSKARIIN ->

Rytmimuskari 3-6 -vuotiaille (ryhmäkoko 8 lasta)

Musiikkia koetaan elämyksellisesti ja leikinomaisesti ryhmässä musiikin eri työtapojen kautta: laulua, liikettä ja soittoa rytmi- ja laattasoittimin. Soittimet monipuolistuvat, kun 5-vuotiaana tutustutaan enemmän kanteleeseen, pianoon ja kitaraan. Muskarissa opetus perustuu korvakuulolta oppimiseen: rytmiä, melodiaa, harmoniaa, dynamiikkaa ja muotoa koetaan elämyksellisesti leikin kautta. Lapset tulevat tunneille ilman aikuista.

ILMOITTAUDU RYTMIMUSKARIIN ->

Sisarusmuskari koko perheelle (ryhmäkoko 8 lasta)

Sisarusmuskari on perhemuskaritunti, jossa tunnilla voi olla mukana useampi sisarus aikuisen kanssa. Tunnit tarjoavat mahdollisuuden yhdessä musisointiin koko perheelle. Lapsi kokee elämyksiä ja nauttii musiikista yhdessä vanhemman ja sisarusten kanssa.

ILMOITTAUDU SISARUSMUSKARIIN ->

Soitinmuskarit 5-6- vuotiaille (ryhmäkoko 4-6 lasta)

Kannelmuskarissa lapsi tutustuu viisikielisen kanteleen saloihin. Tunneilla oppii muun muassa sointusäestystä ja näppäilyä. Myös bändisoitto tulee tutuksi, sillä kansallissoittimestamme on nykyisin myös vahvistettuja versioita – bassokantele kumisee kuin sähköbasso. Kanteleet tilataan yhteistilauksena syksyn alussa vanhempainillassa.

Kitaramuskari on tarkoitettu 5-6 -vuotiaille. Tunneilla opetellaan kitaransoiton alkeita leikin ja improvisoinnin kautta. Lapset saavat tuntumaa kitarasta soittimena ja oppivat samalla musiikin perusasioita, mistä on hyötyä myöhemmässä soittoharrastuksessa.

Nokkahuilumuskarissa lapsi pääsee tutustumaan puhaltimien maailmaan.

Jos haaveissa siintää poikkihuilu tai saksofoni,  nokkahuilu on 6-vuotiaalle sopiva vastine. Puhallustekniikka, yhteissoitto ja laulut tulevat tutuiksi. Nokkahuilut hankitaan syksyn aluksi yhteistilauksena.

Pianomuskarissa (5-6-vuotiaat) lapsi tutustuu pianonsoiton alkeisiin. Pianomuskariin osallistuvilla lapsilla olisi hyvä olla oma piano tai kosketinsoitin.

Lyömäsoitinmuskari on tarkoitettu 5-6 -vuotiaille. Tunneilla harjoitellaan rytmiikkaa kehon ja soittimien kautta. Lyömäsoitinmuskarissa tutustutaan erityisesti erilaisiin rytmisoittimiin ja opetellaan rummutuksen alkeita

ILMOITTAUDU SOITINMUSKARIIN ->