Pop & Jazz Konservatorio

Musiikki harrastuksena – Hinnasto ja ehdot 1.1.2023 alkaen

Palveluehdot ovat voimassa toistaiseksi. Pop & Jazz Konservatorio varaa oikeuden muuttaa palvelu- ja hintaehtoja.

Oppilasmaksut laskutetaan sähköpostilla osoitteesta noreply@fivaldi.net kesä- tai elokuussa ja tammi- tai helmikuussa.

OpetusLaskutetaan/lukukausi (puoli vuotta)Sisältää viikoittain
Taiteen perusopetus: perusopinnot (tasot 1 – 10)Lukukausimaksu: 350 € + kuntamaksu 25 € (helsinkiläiset) tai 336,40 (ulkopaikkakuntalaiset)Instrumenttitunti 30 min + pre-AMP ryhmäopetus 1 h (bändi) tai AMP-ryhmäopetus 2 h (bändi + musiikin hahmotus)
Taiteen perusopetus: syventävät opinnot (tasot 11-14)Lukukausimaksu 390 € + kuntamaksu 25 € (helsinkiläiset) tai 336,40 (ulkopaikkakuntalaiset)Instrumenttitunti 45 min +
AMP-ryhmäopetus 2 h (bändi + musiikin hahmotus)
Taiteen perusopetus: sivusoitinLukukausimaksu: 250 €Instrumenttitunti 30 min
Taiteen perusopetus: Big band -kouluLukukausimaksu: 350 € + kuntamaksu 25 € (helsinkiläiset) tai 336,40 (ulkopaikkakuntalaiset)Instrumenttitunti 30 min
Taiteen perusopetus: soitinvalmennusLukukausimaksu: 275 € + kuntamaksu 25 € (helsinkiläiset) tai 336,40 (ulkopaikkakuntalaiset) sekä soitinhuoltomaksu 40€/lukuvuosiInstrumenttitunti 15min/oppilas, toteutetaan 2-3 oppilaan ryhmissä (30-45min) + 
Musapaja-ryhmäopetus 45 min
Muskari: perhemuskari, rytmimuskari ja sisarusmuskariLukukausimaksu: 140 €Ryhmäopetus 45 min
Muskari: soitinmuskariLukukausimaksu: 200 €Ryhmäopetus 45 min
Muskari: aikuis- ja seniorimuskariLukukausimaksu: 140 €Ryhmäopetus 45 min
Muskari: päiväkotimuskariLukukausimaksu: 110 €Ryhmäopetus 30 tai 45 min
BändipajaLukukausimaksu: 190 € / 45 min, 250 € / 60 minRyhmäopetus 45 min: 7-9-vuotiaille
Ryhmäopetus 60 min:  10-12-vuotiaille tai ryhmille, joissa oppilailla oma soitin
KuoroLukukausimaksu: 100 €/ 45 min, 130 € / 90 min
Kuorosta ei peritä maksua muussa Pop & Jazz Konservatorion opetuksessa käyville.
Ryhmäopetus 45 min: 5-6-vuotiaat
Ryhmäopetus 90 min:  9-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Perusopetuksen lukukausimaksu sisältää instrumentti- ja ryhmäopetustunnin. Lukukausimaksu ei sisällä oppimateriaalimaksuja kuten nuottikirjoja, nuottiviivastovihkoja ja nuottitelineitä.

Kirjaamismaksu: Yllä mainittujen maksujen lisäksi uusilta ja palaavilta oppilailta laskutetaan kirjaamismaksu 10 €, joka on kertamaksu opintojen alussa.

Sisaralennukset: Emme myönnä sisaralennusta.

Sivuinstrumentti: Pop & Jazz Konservatorion musiikin taiteen perusopetuksen oppilas voi anoa pääaineen rinnalle sivuinstrumenttia. Sivuinstrumenttien myöntämisestä päätetään sen jälkeen, kun pääaineoppilaspaikat on täytetty. Mikäli oppilaispaikkoja sivuinstrumentteihin on vapaana, sivuinstrumentti voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan. Sivuinstrumenttiin sisältyy ainoastaan 30 minuutin instrumenttitunti, ei ryhmäopetusta.

Vapaaoppilaspaikka: Vapaaoppilaispaikka voidaan myöntää sosiaalisin perustein vähävaraisten perheiden lapsille taiteen perusopintoihin maksimissaan lukuvuodeksi kerrallaan. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan lomakkeella tästä linkistä. Lomake liitteineen toimitetaan Pop & Jazz Konservatorion opintotoimistoon tai sähköpostilla info@popjazz.fi. Hakuaika on huhti-toukokuussa ja marras-joulukuussa. Vapaaoppilaspaikka myönnetään vain poikkeustapauksissa yli 18-vuotiaalle tai ensimmäistä vuotta opiskelevalle.

Maksujärjestelyt: Mikäli tarvitset maksuaikaa laskuun, ota laskun saatuasi viipymättä yhteyttä pia.bondestam@popjazz.fi. Meille on mahdollista maksaa laskua erissä, mutta siitä pitää erikseen sopia.

Maksumuistutus: Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lähetämme yhden maksumuistutuksen postitse. Jos laskua ei huomautuksen jälkeen ole maksettu, siirtyy lasku perintätoimistoon, ja oppilaan opetus keskeytyy kunnes lasku on kokonaan maksettu. Oppilas voi palata laskun maksun jälkeen omaan ryhmään, jos siinä on vielä tilaa.

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen/hakeutuminen elokuussa alkavaan opetukseen koskee koko lukuvuotta (syys- ja kevätlukukausi), ja on sitova ensimmäisen käyntikerran jälkeen. Lukuvuoden aikana tehty ilmoittautuminen koskee koko jäljellä olevaa lukuvuotta. Mahdollinen lopettamisilmoitus tulee tehdä opintotoimistoon, opettajat eivät välitä ilmoituksia. Oppilaalta, joka keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä, eikä laskutettuja/maksettuja maksuja palauteta.
Poikkeuksia: Kevätlukukauden lasku voidaan peruuttaa, mikäli lopettamisesta on ilmoitettu 1.12. mennessä. Mikäli perhettä on kohdannut odottamaton yllättävä elämäntilanne (vakava sairaus, muutto toiselle paikkakunnalle yms.), voi huoltaja ottaa yhteyttä opintotoimistoon maksun sovittelemiseksi.

Kesken lukukautta aloittavat oppilaat: Syyslukukaudella syysloman (vko 42) jälkeen aloittavilta oppilailta laskutetaan syyslukukauden osalta kolmen kuukauden lukukausimaksu koko lukukausimaksun sijaan. Kevätlukukaudella hiihtoloman (vko 8) jälkeen aloittavilta oppilailta laskutetaan kevätlukukauden osalta kolmen kuukauden lukukausimaksu koko lukukausimaksun sijaan.

Tuntien peruutukset: Opettajan ollessa esteellinen pitämään tuntia, Pop & Jazz Konservatorio pyrkii ensisijaisesti järjestämään sijaisen. Mikäli lukukauden aikana tunteja peruuntuu enemmän kuin kaksi kertaa, tunteja korvataan erikseen ilmoitettavalla tavalla. Oppilaan poissaoloja ei korvata.