Pop & Jazz Konservatorio

ESITTELY | POP & JAZZ KONSERVATORIO

Pop & Jazz Konservatorio on Suomen johtava ja yksi Euroopan arvostetuimmista rytmimusiikkiin erikoistuneista musiikkioppilaitoksista. Tutustu!

Kasvattava ja tähtiä tekevä musiikkioppilaitos

Vuonna 1972 perustettu Pop & Jazz Konservatorio on Suomen johtava ja yksi Euroopan arvostetuimmista rytmimusiikkiin erikoistuneista musiikkioppilaitoksista. Aluksi Oulunkylässä, sittemmin Arabianrannassa tiensä ammattilaiseksi ovat aloittaneet lukuisat suomalaiset huippumuusikot. Yhtä merkittäviä ovat musiikkileikkikoulut ja bändipajat, joissa musiikkiharrastuksen alkuun pääsee pienestä pitäen.

Opetustarjontaa ammattilaisille ja harrastajille

Pop & Jazz Konservatoriossa annetaan musiikkialan harrastetavoitteista perusopetusta ja ammatillista peruskoulutusta. Musiikkialan ammatillisessa perustutkinnossa opiskellaan muusikoiksi tai musiikkiteknologeiksi ja musiikkituotannon ammattitutkinnossa musiikin tuottamisen tai laulun tekemisen osaamisalalla.

Harrastetavoitteisen perusopetuksen oppilaat saavat musiikista elämäänsä rikastuttavia ja muita pyrkimyksiään tukevia virikkeitä. Konservatoriomme tavoitteena on tukea oppilaiden innokkuutta ja omaleimaisuutta sekä antaa eväitä ryhmätyöskentelyyn, erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen.

Suunnannäyttäjä ja verkostojen luoja musiikkialalla

Pop & Jazz Konservatorio tekee aktiivista yhteistyötä monella sektorilla, vuosittaisen kumppanuusstrategian mukaisesti.

Oppilaitoksemme on rytmimusiikin koulutuksen valtakunnallinen kehittäjä ja suunnannäyttäjä, jota roolia vahvistavat säännöllisin väliajoin tiloissamme järjestettävät rytmimusiikin syyspäivät. Toimimme verkostoyhteistyössä myös Suomen Konservatorioliiton ja Suomen Musiikkioppilaitosten liiton kanssa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on läheinen yhteistyökumppanimme, jonka kanssa jaamme osan tiloista, laitteista ja palveluista. Yhteistyömme Arabianrannan alueen muiden oppilaitosten, yritysten ja yhteisöiden kanssa on säännöllistä.

Yhteistyöstä esiintymismahdollisuuksia opiskelijoille

Pop & Jazz Konservatorio tekee musiikkialan ammattiopiskelijoiden työelämäyhteistyöhön liittyvää yhteistyötä useiden Helsingin klubien, kulttuuritalojen, kirjastojen, ravintoloiden ja ohjelmatoimistojen kanssa.

Oppilaitoksemme on osallistunut Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistyksen koordinoimiin kierrätystapahtumiin, ja säännöllistä konserttitoimintaa järjestetään alueella.

Teemme aktiivista yhteistyötä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa, joka myös rahoittaa konservatoriomme perusopetuksen toimintaa.

Pop & Jazz Konservatorion strategiat

Pop & Jazz Konservatorion Strategia 2030 on nähtävänä täällä.

Pop & Jazz Konservatorion pedagoginen strategia on nähtävänä täällä.
Pedagoginen strategia on viitekehys, joka tukee oppilaitoksen arvojen toteutumista sanoittamalla yhteiset pedagogiset tavoitteet ja toimintatavat.

 Pop & Jazz Konservatorion yhdenvertaisuussuunnitelma on nähtävänä täällä.
Pop & Jazz Konservatoriossa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Säätiössä laaja edustus suomalaisesta yhteiskunnasta

Pop & Jazz Konservatorion ylläpitäjänä ja koulutuksen järjestäjänä on Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr, jonka hallitus käyttää organisaatiossa ylintä päätösvaltaa.

Säätiön hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana, jonka kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös opettajakunnan edustajalla sekä ammatillisten opiskelijoiden edustajalla. Oppilaitoksen rehtori toimii hallituksen ja johtokunnan esittelijänä.

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr:n (alun perin Oulunkylän Pop/Jazz Konservatorion säätiö) perustajayhteisöinä vuonna 1991 oli 18 yritystä ja yhteisöä.

Säätiön hallitus ja oppilaitoksen johtokunta 2023

Puheenjohtaja: Tuuli Paasilehto

Jäsenet:

Mika Niemelä (varapuheenjohtaja)

Kaija Kärkinen
Elina Jolma
Noora Herranen
Harri Saukkomaa

Johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella

oppilaskunnan edustaja
opettaja Petteri Hietamäki

Pop & Jazz Konservatorio