Pop & Jazz Konservatorio

ALUMNIT

Tule nyt mukaan Pop & Jazz Konservatorion alumnitoimintaan täyttämällä yhteystietosi Pop & Jazz Konservatorion Alumnien rekisteriin!

Alumnitoiminnan tavoitteena on lisätä ja ylläpitää monipuolisia yhteyksiä konservatoriosta valmistuneisiin niin ammatillisen kuin perusopetuksen opiskelijoihin ja hyödyntää alumniviestintää yhteydenpidossa konservatorion entisiin työntekijöihin ja henkilökuntaan.

Pop & Jazz Konservatorion alumnitoiminta voi olla esimerkiksi yhteisiä tapaamisia entisten opiskelu- tai työtovereiden kanssa, konsertteja, uutiskirjeitä, retkiä, seminaareja, koulutuksia, harjoittelupaikan tarjoamista, asiantuntijuutta ja paljon muuta.

Alumnitoiminta lisää rytmimusiikin koulutuksen tunnettuutta sekä vahvistaa osaltaan Pop & Jazz Konservatorion työelämäsuhteita. Alumnina olet osa nykyisten ja entisten Pop & Jazz Konservatoriolaisten muodostamaa verkostoa, joka tarjoaa sinulle kontakteja, tietoa ja tapahtumia.

Alumnitoiminnalla haluamme rohkaista alumneja vuorovaikutukseen Pop & Jazz Konservatorion kanssa. Toivomme voivamme hyödyntää alumnien osaamista opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä sekä opiskelijoiden tukemisessa. Vastavuoroisesti tarjoamme alumneille tietoa Pop & Jazz Konservatoriossa tarjottavista jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista sekä kutsumme alumnit mukaan toimintaamme ja erilaisiin alumnitapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Oppiminen ei lopu tutkinnon suorittamiseen. Pop & Jazz Konservatoriossa voit päivittää ja täydentää osaamistasi esimerkiksi suorittamalla musiikkialan perustutkinnon tai musiikkituotannon ammattitutkinnon.

Pop & Jazz Konservatorion Facebook-sivu, Instagram ja Twittertilit pitävät sinut jatkossakin mukana menossamme.