Pop & Jazz Konservatorio

Diginä musaduuniin

Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja ratkaisut

Pop & Jazz Konservatorio sai vuonna 2019 hankerahan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeeseen. Diginä musaduuniin -hanke toteutettiin yhteistyössä Turun konservatorion kanssa. Yksi päätarkoituksista oli tuottaa musiikkialan työelämään liittyvää verkkomateriaalia julkiseen käyttöön.

Katso materiaali tämän sivun alalaidasta.

Diginä Musaduuniib -hankeen logo

Yhteistyössä kommentoijina ja keskustelijoina olivat myös Suomen konservatorioliiton kaikki muut 14 jäsenoppilaitosta sekä SASKYn musiikkituotannon koulutus, Metropolia AMKin musiikin koulutus, Muusikkojen liitto, Jazz City Turku ja muita työelämätahoja. Hankkeessa huomioitiin myös muut asiaan liittyvät, jo tehdyt hankemateriaalit.  

Pop & Jazz Konservatoriolla Diginä musaduuniin -hankkeessa mukana olivat Ulrika Kauniskangas (koordinoija), Kari Laakso ja Matti Suvela, Mette Doukata-Erikkilä sekä Mikko Murtoniemi. Turun konservatorion ja musiikkiopiston osalta hankkeesta oli päävastuussa Jusu Heinonen ja mukana toteuttamassa olivat Hanne Lund, Jaana Luuppala ja Mikko Maunula.

Diginä musaduuniin tiiviisti:

— Diginä musaduuniin oli noin kaksivuotinen hanke ja päättyi kesäkuussa 2022.

— Päätavoite oli luoda sähköistä oppimismateriaalia musiikkialan työelämää palvelemaan, erityisesti musiikkialan perustutkinnon ja musiikkituotannon ammattitutkinnon pakollisten tutkinnon osien näkökulmasta.

— Opetushallituksen oppimisympäristöhankehaun painopistealueet löydät linkistä.

Diginä musaduuniin -hankkeen vaiheet

Lue Diginä musaduuniin -blogi (14.4.2021): https://konservatorioliitto.fi/2021/04/digina-musaduuniin/.

Lisätietoja voit katsoa myös ilmaisesta oppimateriaalista, työelämäportaalista : https://sites.google.com/popjazz.fi/diginamusaduuniin/etusivu?authuser=0

Materiaali on julkaistu myös avoimella oppimisalustalla aoe.fi: https://aoe.fi/#/materiaali/137.

Hankkeen jälkeen työelämäkurssia (MuTTo/MuTTu) jatketaan Pop & Jazz Konservatorion ja Turun konservatorion yhteistyönä. Muut musiikkialan oppilaitokset voivat myös tiedustella mahdollisuuksia osallistua kurssin yhteisille luennoille: Ulrika Kauniskangas, etunimi.sukunimi@popjazz.fi.