Pop & Jazz Konservatorio

Usein kysyttyjä kysymyksiä, musiikki harrastuksena

 1. Minkä ikäisille toimintaa on tarjolla?
  Opetustarjontamme jakautuu kahteen osaan, varhaiskasvatukseen (= musiikkileikkikoulu) sekä perusopetukseen. Varhaiskasvatus on tarkoitettu 0 – 7 vuotiaille ja   perusopetus pääasiassa peruskouluikäisille. Koulussamme on myös aikuisosasto jonka koko on kuitenkin rajallinen. Tarjoamme myös bändipajatoimintaa 7-12 -vuotiaille.
 2. Mihin aikaan päivästä varhaiskasvatustoimintaa on?
  Musiikkileikkikoulun osalta toimintaa on lähes koko päivän ajan, myös lauantaisin. Perusopinnot ja soitinvalmennus ovat kouluikäisten toimintaa ja näin ollen pääasiallisin toiminta-aika on koulun jälkeen.
 3. Mitä tarkoittaa soitinvalmennus?
  Soitinvalmennus on osa perusopetusta ja tarkoitettu 1-3 -luokkalaisille. Soitinvalmennus koostuu kahdesta osasta. Soitinkokeilusta (=soitinryhmät), sekä musapajasta. Soitinkokeilu tarkoittaa mahdollisuutta kokeilla useampia eri soittimia ennen lopullista soitinvalintaa. Tämä toteutetaan soittamalla yhtä soitinta yhden lukukauden ajan ja seuraavalla lukukaudella jotain muuta soitinta. Musapaja on soitinkokeilussa harjoiteltavien instrumenttien soveltamista yhdessä soittamiseen.
 4. Täytyykö osata soittaa jo ennenkuin voi hakeutua opiskelemaan PJK: on perusopintoihin?
  Soittotaidon puute ei tarkoita sitä, etteikö voisi saada oppilaspaikkaa. Oppilasvalinnoissa vaikuttaa soveltuvuustestissä osoitettu kyky opiskella musiikkia, haastattelussa ilmaistut toiveet ja mieltymykset, sekä ikä ja instrumentti.
 5. Onko oppilailla instrumenttituntien lisäksi jotain muuta?
  Kyllä, kaikki oppilaat sijoitetaan ns. amp-ryhmiin jotka ovat yhtäaikaa sekä yhdessä soittava bändi, että hahmotusaineryhmä. Tämän lisäksi oppilailla on mahdollisuus ottaa vapaavalintaisia aineita jos aikatauluun mahtuu.
 6. Kuinka pitkiä ovat amp- ja instrumenttitunnit?
  Amp-ryhmien tunnit ovat 120 min. mittaisia. Instrumenttitunnit perusopinnoissa 30 min./kerta. Syventävissä opinnoissa pääinstrumentin tunnin pituus on 45 min. Sivuainetunnin pituus on 30 min.