Pop & Jazz Konservatorio

LAADUN VARMISTAMINEN

Pop & Jazz Konservatorion (PJK) antaman koulutuksen laatu varmistetaan noudattamalla sovittuja, kuvattuja ja yhtenäisiä toimintatapoja, asettamalla tavoitteita ja arvioimalla omaa toimintaa säännöllisesti. Toimintaa parannetaan suunnitelmallisen arvioinnin ja kehittämisen avulla.

PJK:n laadunhallintajärjestelmä, joka kattaa PJK:n molemmat koulutusasteet, koostuu vuosittaisista itsearviointisuunnitelmista ja -raporteista sekä IMS laadunhallinta- ja toimintajärjestelmästä, johon on kuvattu PJK:n keskeiset toimintaprosessit, ohjeet, dokumentit, lomakkeet ja toiminnan mittarit. Palautetta kerätään PJK:n palautejärjestelmän mukaisesti ja sen käsittely sekä sovitut jatkotoimenpiteet kirjataan itsearviointiraporttiin osana toimintajärjestelmää (ks. eri vuodet). PJK:n suunnitelma opiskelijan osaamisen arvioinnin toteuttamisesta ammatillisessa koulutuksessa (= arviointisuunnitelma) on osa laadunhallintajärjestelmää.

Laadun kehittäminen on integroitu pysyväksi osaksi oppilaitoksen normaalia toimintaa. Molemmilla koulutusasteilla hyödynnetään soveltuvin osin samoja periaatteita ja ammatillisen koulutuksen laatukriteereitä. Laadun kehitystyötä ohjaa rehtorin johtama laatutyön ohjausryhmä.

Laadun varmistaminen toteutetaan lakien ja asetusten sekä opetusviranomaisten ohjeiden mukaisesti opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien osaamista hyödyntäen. PJK:n laatujärjestelmässä käytetään ammatillisen peruskoulutuksen laatukriteereitä sekä elementtejä laadunhallintasuosituksista ja taiteen perusopetuksen virvatuli-itsearviointimallista. Myös konservatorioiden yhteisiä laatutyön periaatteita sovelletaan ja Konservatorioliitto toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi uraseurantaan liittyviä tutkimuksia.

Käytännössä laatutyö tarkoittaa erinomaisuuteen pyrkimistä arkityössä eli asioiden tekemistä fiksusti ja kerralla oikein, pyrkien tehokkaaseen ajankäyttöön opiskelijoiden parasta ajatellen.

Laatutyön edetessä sen keskeiset tulokset kuten itsearvioinnit ja ulkoiset arvioinnit löytyvät koulutusasteittain näiltä sivuilta.

Laatutyö / ammatillinen koulutus

Pop & Jazz Konservatorion musiikkialan perustutkinnon ja musiikkituotannon ammattitutkinnon laadun varmistamisen keskeiset tulokset

2023

Itsearviointiraportti 2023

2022

Itsearviointiraportti 2022

2021

Itsearviointiraportti 2021

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän itsearviointi toteutettiin keväällä 2021 Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin ohjeiden mukaisesti.
Itsearvioinnin tulosten mukaan Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä on keskimäärin kehittyvällä tasolla. Jotkut kysymykset eri osa-alueilta arvioitiin edistyneiksi ja jotkut alkaviksi. Arviointialue 2 Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset arvioijaryhmä arvioi kuitenkin keskimäärin edistyneelle tasolle.

Pop & Jazz Konservatorion ammatillisen koulutuksen kiitokset ja kehittämiskohteet pähkinänkuoressa (lv. 2021-22).

2020

Itsearviointiraportti 2020

2019

Itsearviointiraportti 2019

2018

Itsearviointiraportti 2018


2017

Itsearviointiraportti 2017

Vertaisarviointiraportti opetuksen tukipalveluiden toiminnasta 2017


2016

Itsearviointiraportti 2016

Turun konservatorion arviointiryhmä suoritti PJK:lle vertaisarvioinnin keväällä 2016.
Arviointiryhmän mukaan ”asteikolla puuttuva – alkava – kehittyvä – edistynyt Pop & Jazz Konservatorion osaamisperusteinen ohjaus ja työssäoppimisen ohjaus asettuvat arvioijaryhmän arviossa vähintäänkin kehittyvälle tasolle. Useita hyviä käytäntöjä on jo olemassa ja niiden vielä edelleen vakiintuessa voidaan hyvällä syyllä puhua edistyneestä.”

PJK sai kunniamaininnan ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2016.
”Pop & Jazz Konservatorion keskeiset tulokset kertovat, että toiminta on kattavasti laadukasta ja pysynyt sellaisena jo useamman vuoden ajan. Koulutuksen läpäisyä on parannettu johdonmukaisesti, organisaation taloudellinen pohja on kunnossa ja toimintaympäristön muutoksiin on reagoitu ajoissa. Lisäksi koulutuksen järjestäjä vetää puoleensa motivoituneita opiskelijoita, ja täyttöaste on erinomainen. Tuloksellisuusvertailussa Pop & Jazz Konservatorio on vertailuryhmän kärkipäässä ja tulokset ovat hyvällä tasolla.”

Lue tästä palkintotoimikunnan palauteraportti kokonaisuudessaan.


2015

Itsearviointiraportti 2015


2014

PJK:n laatujärjestelmän itsearvioinnin pilotointi
Opetushallituksen ulkoinen arviointi pilotoinnista
Laatujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014
Ammatillisen koulutuksen itsearviointiraportti 2014


2013

Ammatillisen koulutuksen itsearviointiraportti 2013


Laatutyö / taiteen perusopetus

Pop & Jazz Konservatorion taiteen perusopetuksen laadun varmistamisen keskeiset tulokset

Perusopetuksen itsearvioinnit 2022: ks. Itsearviointiraportti 2022

Perusopetuksen itsearvioinnit 2021: ks. Itsearviointiraportti 2021

Perusopetuksen itsearvioinnit 2020

Perusopetuksen itsearvioinnit 2019
– Perusopetuksen toimintaa kehitettiin vuonna 2019 merkittävästi verkko-opetuksen kehittämishankkeessa, jossa otettiin oppimisen avuksi käyttöön laaja valikoima digitaalisen teknologian ja verkon tarjoamia välineitä ja metodeja. Perusopetuksen palautekyselyitä ei vuonna 2019 järjestetty. Koulutuksesta kerättiin palautetta opettajien kautta ja opetuksen ohjausryhmän kautta sekä suorilla viesteillä koulutuspäällikkö Juha Katajalle. 

Perusopetuksen itsearvioinnit 2018

Perusopetuksen itsearvioinnit 2017

Perusopetuksen itsearvioinnit 2016

Perusopetuksen itsearvioinnit 2015