LAADUN VARMISTAMINEN

Pop & Jazz Konservatorion (PJK) antaman koulutuksen laatu varmistetaan noudattamalla sovittuja, kuvattuja ja yhtenäisiä toimintatapoja, asettamalla tavoitteita ja arvioimalla omaa toimintaa säännöllisesti. Toimintaa parannetaan suunnitelmallisen arvioinnin ja kehittämisen avulla.

PJK:n laadunhallintajärjestelmä, joka kattaa PJK:n molemmat koulutusasteet, koostuu vuosittaisista itsearviointisuunnitelmista ja -raporteista sekä IMS laadunhallinta- ja toimintajärjestelmästä, johon on kuvattu PJK:n keskeiset toimintaprosessit, ohjeet, dokumentit, lomakkeet ja toiminnan mittarit. Palautetta kerätään PJK:n palautejärjestelmän mukaisesti ja sen käsittely sekä sovitut jatkotoimenpiteet kirjataan itsearviointiraporttiin osana toimintajärjestelmää.

Laadun kehittäminen on integroitu pysyväksi osaksi oppilaitoksen normaalia toimintaa. Molemmilla koulutusasteilla hyödynnetään soveltuvin osin samoja periaatteita ja ammatillisen koulutuksen laatukriteereitä. Laadun kehitystyötä ohjaa rehtorin johtama laatutyön ohjausryhmä.

Laadun varmistaminen toteutetaan lakien ja asetusten sekä opetusviranomaisten ohjeiden mukaisesti opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien osaamista hyödyntäen. PJK:n laatujärjestelmässä käytetään ammatillisen peruskoulutuksen laatukriteereitä sekä elementtejä laadunhallintasuosituksista ja taiteen perusopetuksen virvatuli-itsearviointimallista. Myös konservatorioiden yhteisiä laatutyön periaatteita  sovelletaan.

Käytännössä laatutyö tarkoittaa erinomaisuuteen pyrkimistä arkityössä eli asioiden tekemistä fiksusti ja kerralla oikein, pyrkien tehokkaaseen ajankäyttöön opiskelijoiden parasta ajatellen.

Laatutyön edetessä sen keskeiset tulokset kuten itsearvioinnit ja ulkoiset arvioinnit löytyvät koulutusasteittain näiltä sivuilta.

Laatutyö / ammatillinen koulutus

Pop & Jazz Konservatorion musiikkialan perustutkinnon laadun varmistamisen keskeiset tulokset

2018

2017

2016

Turun konservatorion arviointiryhmä suoritti PJK:lle vertaisarvioinnin keväällä 2016.
– Arviointiryhmän mukaan ”asteikolla puuttuva – alkava – kehittyvä – edistynyt Pop & Jazz Konservatorion osaamisperusteinen ohjaus ja työssäoppimisen ohjaus asettuvat arvioijaryhmän arviossa vähintäänkin kehittyvälle tasolle. Useita hyviä käytäntöjä on jo olemassa ja niiden vielä edelleen vakiintuessa voidaan hyvällä syyllä puhua edistyneestä.”

PJK sai kunniamaininnan ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2016.
– ”Pop & Jazz Konservatorion keskeiset tulokset kertovat, että toiminta on kattavasti laadukasta ja pysynyt sellaisena jo useamman vuoden ajan. Koulutuksen läpäisyä on parannettu johdonmukaisesti, organisaation taloudellinen pohja on kunnossa ja toimintaympäristön muutoksiin on reagoitu ajoissa. Lisäksi koulutuksen järjestäjä vetää puoleensa motivoituneita opiskelijoita, ja täyttöaste on erinomainen. Tuloksellisuusvertailussa Pop & Jazz Konservatorio on vertailuryhmän kärkipäässä ja tulokset ovat hyvällä tasolla.”
– Lue tästä palkintotoimikunnan palauteraportti kokonaisuudessaan.

2015

2014

2013

Laatutyö / taiteen perusopetus

Pop & Jazz Konservatorion taiteen perusopetuksen laadun varmistamisen keskeiset tulokset