Pop & Jazz Konservatorio

ALUMNIREKISTERISELOSTE

Pop & Jazz Konservatorion asiakasrekisterin tietosuojaseloste (rekisteriseloste ja informointiasiakirja), henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

1. Rekisterin pitäjä
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö, Arabiankatu 2 a, 00560 Helsinki, puh. 0400 135400

2. Rekisterin yhteyshenkilö
– , etunimi.sukunimi@popjazz.fi

3. Rekisterin nimi
Pop & Jazz Konservatorion asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Pop & Jazz Konservatorion asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä koulutus- ja palvelutuotteiden markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakashallintajärjestelmään rekisteröidään
• Alumnit (alumnirekisteri)
• Potentiaaliset henkilö- ja organisaatioasiakkaat
• Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot
• Yhteyshenkilöt em. organisaatioissa
• Asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet
• Koulutus- ja palvelutuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on kerätty Pop & Jazz Konservatorion vanhoista rekistereistä. Tietoja täydennetään ja ylläpidetään asiakaskontaktien perusteella. Alumnitoiminnasta kiinnostuneet alumnit rekisteröidään järjestelmään ilmoittautumisen perusteella. Tietoja päivitetään alumnin ilmoituksesta ja asiakaskontaktien perusteella. Rekisteriin voi liittyä webropol-kyselylomakkeen täyttämällä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa

ATK:lle talletetut tiedot:
Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Henkilöllä on oikeus tarkistuttaa omat tietonsa maksuttomasti kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö esitetään sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterin tiedot korjataan henkilötietojen osalta henkilön ilmoituksen mukaisesti. Korjauspyyntö esitetään sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.