Pop & Jazz Konservatorio

HAE OPISKELEMAAN

Opiskelu Pop & Jazz Konservatoriossa

Koulutamme korkeatasoisia musiikkialan ja musiikkituotannon ammattilaisia, ja ohjaamme vuosittain satoja lapsi- ja aikuisharrastajia elämää rikastavaan musiikkiharrastukseen. Pop & Jazz Konservatoriossa annetaan musiikin laajan oppimäärän mukaista harrastetavoitteista perusopetusta ja musiikkialan ammatillista peruskoulutusta. Lisäksi oppilaitoksen avoimella osastolla voi harrastaa yhtyetoimintaa bändipajassa tai ostaa erillisiä lyhytkursseja.

Musiikkileikkikoulu, muskarit – tilaa luontaiselle luovuudelle

Lapsella on luontainen taito etsiä ja löytää ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja, siis kyky toimia luovasti. Tätä lapsessa olevaa, sisäsyntyistä luovuutta haluamme rohkaista Pop & Jazz Konservatorion varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Alle kouluikäisten muskarit antavat ensimmäisiä mahdollisuuksia musiikin läpielämiseen ja soittimiin tutustumiseen.

LUE LISÄÄ MUSKAREISTA ->

Musiikki harrastuksena – perusteista yhteissoittoon

Muskarin jälkeen voi hakea soitinvalmennukseen, jossa 7-9-vuotiaat oppilaat osallistuvat viikoittaisen ryhmätunnin lisäksi soitonopetukseen kerran viikossa pienryhmissä. Perusopetuksessa 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat saavat teoria- ja yhtyeopetusta saman opettajan alaisuudessa. Avoimen osaston bändipajoissa opiskellaan yhteissoiton alkeita.

TUTUSTU JA HAE HARRASTUSTAVOITTEISEEN PERUSOPETUKSEEN ->

Ammatillinen koulutus – musiikin ammattilaiseksi

Alan johtavaa ammatillista opetusta Suomessa. Musiikkialan ammatillinen perustutkinto on tarkoitettu opiskelijoille, jotka peruskoulun suoritettuaan pyrkivät muusikon tai musiikkiteknologin ammattiin rytmimusiikin alueella. Musiikkituotannon ammattitutkinnon voi opiskella musiikin tuottamisen tai laulun tekemisen osaamisalalla.

AMMATILLINEN KOULUTUS