Pop & Jazz Konservatorio

HAKU PERUSOPETUKSEEN

Kaikkien soittimien ja soitinvalmennuksen hakuaika on 1.3.-30.4.2022.

Soveltuvuustestipäivät ovat toukokuussa 16.-18.5.2022.

Syksyn 2021 täydennyshaku toteutuu mahdollisesti myöhemmin syksyllä. 

Lue lisää perusopetuksesta (mm. lukukausimaksuista jne.)

HAE PERUSOPETUKSEEN TÄSTÄ

Soveltuvuustestiin ilmoittautuminen on maksutonta. Saat vahvistuksen sähköpostiisi soveltuvuustestipäivästä ja ajasta. Muutokset mahdollisia! Oppilasvalinnat ilmoitetaan kesäkuussa elokuun alkaviin opintoihin.

Soveltuvuustesti järjestetään uudella Soiva kampuksella Arabianrannassa, Muotoilijankatu 1 B, 00560 Helsinki.  Tarkemmat ohjeet tulevat testiajan vahvistuksen mukana.


Soveltuvuustestin kuvaus

7-9 vuotiaat (soitinvalmennus)

Lapsi on soveltuvuustestihetkessä ilman vanhempia. Testi sisältää toistotehtäviä: rytmin taputusta sekä pienten melodiapätkien matkimista. Lisäksi on vapaavalintainen laulu ja mahdollisesti myös oma soittokappale. Soveltuvuustestiin kuuluu myös haastattelu jutustelun muodossa.

Tarkoituksena on saada selville lapsen omia ajatuksia musiikin suhteen. Ilmapiiri pyritään luomaan mahdollisimman rennoksi ja avoimeksi. Osa soveltuvuustestistä tehdään pienissä ryhmissä.

Yli 10-vuotiaat (sekä ne 7-9 -vuotiaat jotka hakevat suoraan johonkin instrumenttiin)

Soveltuvuustestissä kukin hakija esittää vapaavalintaisen kappaleen, jonka kautta hän uskoo pystyvänsä esittämään parasta senhetkistä musiikillista osaamistaan. Kappaleen tyyliä ei ole rajattu.

Mikäli hakija ei ole aiemmin soittanut soitinta, johon haluaa, voi hän soittotehtävän sijasta laulaa tai soittaa jotakin muuta soitinta.
Soveltuvuustestin yhteydessä käydään läpi toistotehtäviä, jotka eivät edellytä nuotinlukutaitoa. Testaaja soittaa pianolla tai lausuu tehtäviä, jotka hakija toistaa imitaatioperiaatteella ilman soitinta. Laulajille on lisäksi erillisiä ohjeita.

Kaikki soveltuvuustestiin osallistujat antavat myös laulunäytteen (lyhyt pätkä vapaavalintaisesta kappaleesta).
Soveltuvuustestin soittonäytteeseen tulee ottaa oma soitin mukaan.

Rumpalit ja pianistit soittavat konservatorion soittimilla. Kitaristeilla ja basisteilla pitää olla myös oma johto mukanaan, rumpaleilla omat kapulat.
Tilaisuudessa käydään myös läpi, hakijalle etukäteen täytettäväksi lähetetty, taustaselvitys haastattelun muodossa.

Erityisohjeita

Laulajat (12 vuotta täyttäneet)

Lauluun hakija esittää yhden vapaavalintaisen kappaleen (ei klassinen).
Hakija voi, halutessaan säestää kappaleen itse paikalla olevalla pianolla tai mikäli hakija säestää itseään jollain muulla soittimella, on soitin tuotava mukana.

Hakijan on itse tuotava mukanaan vapaavalintaisesta kappaleesta nuottikopiot, transponoituina hänelle sopivaan sävellajiin (nuotit pianosäestäjälle), mikäli haluaa häntä säestettävän. Säestysnuoteissa on oltava sointumerkit (tarvittaessa transponoituina).

Laulajalla on käytettävissään pianosäestäjä.
Kappale esitetään ulkomuistista.
Esityksessä ei käytetä mikrofonia.

Oppilaaksi ottamisen periaatteet laajan oppimäärän mukaiseen opiskeluun

Perusopetuksessa opetus on tarkoitettu pääasiassa peruskouluikäisille lapsille ja nuorille.

Kaikki oppilaat tulevat opiskelemaan yhtäläisen soveltuvuustestin kautta.
Soveltuvuustestissä mitataan edellytyksiä musiikinopiskelulle ja tämä testataan muutamalla rytmin- ja melodiantoistotehtävällä, lyhyellä haastattelulla sekä soitto- ja laulunäytteellä.

Haastattelulla selvitetään pyrkijän toivomuksia, mahdollisuuksia harrastamiseen, musiikkimieltymyksiä sekä soittotaustaa. Soittonäytteellä selvitetään pyrkijän lähtötaso ja laulunäytteellä kyky hahmottaa melodialinjaa (kaikki pyrkijät antavat laulunäytteen).

Testissä läpäisyperiaate on ”riittää kun rima ylittyy”.
Testissä saatu kokonaispistemäärä ei ole ratkaisevaa oppilaaksi sijoitettaessa.

Kaikki oppilaat sijoitetaan ensisijaisesti ryhmiin (ns. amp-ryhmät tai soitinvalmennuksessa ns. musapajoihin), joka toimii harjoittelevana ja esiintyvänä yhtyeenä (=bändi) sekä musiikin perusteita (musiikin luku- ja kirjoitustaito) opiskelevana ryhmänä.

Lisäksi opiskeluun kuuluu oman instrumentin opiskelu yksityistunneilla (soitinvalmennuksessa ryhmätunti), sekä musiikkitieto. Musiikkitieto on pakollinen kurssi, joka suoritetaan perusopintojen aikana.

Uusien hakijoiden sijoittamisen muodostettaviin uusiin ryhmiin valintakriteereinä ovat mm.

1. Ikä
2. Instrumentti
3. Soveltuvuustestissä osoitettu soveltuvuus (= edellytykset opiskelulle)
4. Musiikkimieltymykset (haastattelu)
5. Hakijan haastattelussa esittämät toiveet ja rajoitukset opiskelulle (esim. viikonpäivä, muut harrastukset, opettajatoiveet tms.)
6. Soittotaito
7. Kotikunta (kuntamaksusta johtuen sijoitettavalta ei-helsinkiläiseltä kysytään halukkuutta ottaa paikka vastaan)

Koska ryhmään sijoittuminen, edellisten muuttujien pohjalta, on oppilaaksi ottamisen perusperiaate, on mahdollista rajallisesta oppilaspaikkamäärästä johtuen, että hakija ei saa oppilaspaikkaa vaikka kaikki edellytykset täyttyvätkin. Tällaisessa tilanteessa hakija on jonossa ja sopivan ryhmän löytyessä paikkaa tarjotaan välittömästi. Tämä voi tapahtua missä vaiheessa lukuvuotta tahansa eikä se velvoita ottamaan paikkaa vastaan.