Pop & Jazz Konservatorio

HAKU PERUSOPETUKSEEN

Kaikkien soittimien ja soitinvalmennuksen hakuaika on 11.3.-5.5.2024.

Hae perusopetukseen klikkaamalla tätä linkkiä

Soveltuvuustestipäivät ovat toukokuussa, soitinvalmennus 22.-24.5.2024 ja instrumentit 22.5.2024. Soveltuvuustestiin ilmoittautuminen on maksutonta. Saat vahvistuksen sähköpostiisi soveltuvuustestipäivästä ja ajasta. Muutokset mahdollisia! Oppilasvalinnat ilmoitetaan kesäkuussa elokuun alkaviin opintoihin. Soveltuvuustesti järjestetään Soiva-rakennuksessamme Arabianrannassa, osoitteessa Muotoilijankatu 1 B, 00560 Helsinki.  Tarkemmat ohjeet pääsykokeista tulevat testiajan vahvistuksen mukana. Lisätietoja numerosta 0400135 400 tai info@popjazz.fi. Perusopetuksesta ja lukukausimaksuista löytyy lisätietoja täältä.


Soveltuvuustestin kuvaus

7-9 vuotiaat (soitinvalmennus)

Lapsi on soveltuvuustestihetkessä ilman vanhempia. Testi sisältää toistotehtäviä: rytmin taputusta sekä pienten melodiapätkien matkimista. Lisäksi on vapaavalintainen laulu ja mahdollisesti myös oma soittokappale. Soveltuvuustestiin kuuluu myös haastattelu jutustelun muodossa.

Tarkoituksena on saada selville lapsen omia ajatuksia musiikin suhteen. Ilmapiiri pyritään luomaan mahdollisimman rennoksi ja avoimeksi. Osa soveltuvuustestistä tehdään pienissä ryhmissä.

Yli 10-vuotiaat (sekä ne 7-9 -vuotiaat jotka hakevat suoraan johonkin instrumenttiin)

Soveltuvuustestissä kukin hakija esittää vapaavalintaisen kappaleen, jonka kautta hän uskoo pystyvänsä esittämään parasta senhetkistä musiikillista osaamistaan. Kappaleen tyyliä ei ole rajattu.

Mikäli hakija ei ole aiemmin soittanut soitinta, johon haluaa, voi hän soittotehtävän sijasta laulaa tai soittaa jotakin muuta soitinta.
Soveltuvuustestin yhteydessä käydään läpi toistotehtäviä, jotka eivät edellytä nuotinlukutaitoa. Testaaja soittaa pianolla tai lausuu tehtäviä, jotka hakija toistaa imitaatioperiaatteella ilman soitinta. Laulajille on lisäksi erillisiä ohjeita.

Kaikki soveltuvuustestiin osallistujat antavat myös laulunäytteen (lyhyt pätkä vapaavalintaisesta kappaleesta).
Soveltuvuustestin soittonäytteeseen tulee ottaa oma soitin mukaan.

Rumpalit ja pianistit soittavat konservatorion soittimilla. Kitaristeilla ja basisteilla pitää olla myös oma johto mukanaan, rumpaleilla omat kapulat.
Tilaisuudessa käydään myös läpi, hakijalle etukäteen täytettäväksi lähetetty, taustaselvitys haastattelun muodossa.

Erityisohjeita

Laulajat

Lauluun hakija laulaa yhden vapaavalintaisen kappaleen ulkoa eli ilman nuottia tai sanalappuja.
Esityksessä ei käytetä mikrofonia.

Laulun voi esittää säestyksen kanssa tai ilman säestystä. Hakijan tulee ilmoittaa etukäteen osoitteeseen , mikäli hän tarvitsee kappaleeseen säestäjän. Pianosäestyksen halutessaan hakijan on tuotava pääsykokeeseen mukanaan nuotti kappaleesta, transponoituina itselleen sopivaan sävellajiin. Säestysnuotissa on oltava sointumerkit. Hakija voi käyttää myös omaa säestäjää tai säestää kappaleen itse paikalla olevalla pianolla. Mikäli hakija säestää itseään jollain muulla soittimella, on soitin tuotava mukana.

Taustanauhan käyttäminen säestyksenä on sallittua, esim. karaoketausta omalta läppäriltä tai puhelimesta. Pääsykoeluokassa on mini-plug-johto, jonka kautta kappaleen saa kuulumaan kaiuttimista (huom. Jos käytettävässä laitteessa ei ole stereo-mini-plug-ulostuloa eli kuulokeliitäntää, kannattaa varata mukaan oma adapteri).

Oppilaaksi ottamisen periaatteet laajan oppimäärän mukaiseen opiskeluun

Perusopetuksessa opetus on tarkoitettu pääasiassa peruskouluikäisille lapsille ja nuorille.

Kaikki oppilaat tulevat opiskelemaan yhtäläisen soveltuvuustestin kautta.
Soveltuvuustestissä mitataan edellytyksiä musiikinopiskelulle ja tämä testataan muutamalla rytmin- ja melodiantoistotehtävällä, lyhyellä haastattelulla sekä soitto- ja laulunäytteellä.

Haastattelulla selvitetään pyrkijän toivomuksia, mahdollisuuksia harrastamiseen, musiikkimieltymyksiä sekä soittotaustaa. Soittonäytteellä selvitetään pyrkijän lähtötaso ja laulunäytteellä kyky hahmottaa melodialinjaa (kaikki pyrkijät antavat laulunäytteen).

Testissä läpäisyperiaate on ”riittää kun rima ylittyy”.
Testissä saatu kokonaispistemäärä ei ole ratkaisevaa oppilaaksi sijoitettaessa.

Kaikki oppilaat sijoitetaan ensisijaisesti ryhmiin (ns. amp-ryhmät tai soitinvalmennuksessa ns. musapajoihin), joka toimii harjoittelevana ja esiintyvänä yhtyeenä (=bändi) sekä musiikin perusteita (musiikin luku- ja kirjoitustaito) opiskelevana ryhmänä.

Lisäksi opiskeluun kuuluu oman instrumentin opiskelu yksityistunneilla (soitinvalmennuksessa ryhmätunti), sekä musiikkitieto. Musiikkitieto on pakollinen kurssi, joka suoritetaan perusopintojen aikana.

Uusien hakijoiden sijoittamisen muodostettaviin uusiin ryhmiin valintakriteereinä ovat mm.

1. Ikä
2. Instrumentti
3. Soveltuvuustestissä osoitettu soveltuvuus (= edellytykset opiskelulle)
4. Musiikkimieltymykset (haastattelu)
5. Hakijan haastattelussa esittämät toiveet ja rajoitukset opiskelulle (esim. viikonpäivä, muut harrastukset, opettajatoiveet tms.)
6. Soittotaito
7. Kotikunta (kuntamaksusta johtuen sijoitettavalta ei-helsinkiläiseltä kysytään halukkuutta ottaa paikka vastaan)

Koska ryhmään sijoittuminen, edellisten muuttujien pohjalta, on oppilaaksi ottamisen perusperiaate, on mahdollista rajallisesta oppilaspaikkamäärästä johtuen, että hakija ei saa oppilaspaikkaa vaikka kaikki edellytykset täyttyvätkin. Tällaisessa tilanteessa hakija on jonossa ja sopivan ryhmän löytyessä paikkaa tarjotaan välittömästi. Tämä voi tapahtua missä vaiheessa lukuvuotta tahansa eikä se velvoita ottamaan paikkaa vastaan.