Pop & Jazz Konservatorio

HAKU PERUSOPETUKSEEN

Kaikkien soittimien ja soitinvalmennuksen hakuaika on 11.3.-5.5.2024.

Hae perusopetukseen klikkaamalla tätä linkkiä

OHJEET SOITINVALMENNUKSEEN JA PERUSOPETUKSEEN HAKEUTUVILLE
HAKU SOITIN- JA LAULUOPINTOIHIN 2024

Pop & Jazz Konservatorion soitinvalmennukseen sekä musiikin taiteen perusopetuksen soitin- ja lauluopintoihin hakeudutaan oppilasvalinnan kautta. Uusia oppilaita otetaan vapautuville paikoille.

Soitinvalmennuksen soveltuvuustestit pidetään to-pe 23.-24.5. sekä ma 27.5.
Instrumenttien soveltuvuustestit pidetään to 23.5.2024.

Ennakkoilmoittautuminen oppilasvalintaan on kaikkien instrumenttien ja soitinvalmennuksen osalta 11.3.-5.5.2024. Hakulomakkeelle pääset tästä.

Soveltuvuustestiin ilmoittautuminen on maksutonta. Kun hakuaika on päättynyt, lähetämme sähköpostiisi tiedon soveltuvuustestipäivästä ja -ajasta. Musiikin taiteen perusopetukseen hakeville lähetämme samassa yhteydessä myös sähköisesti täytettävän taustatietolomakkeen, jossa kysymme muun muassa hakijan aikaisemmista musiikkiopinnoista ja motivaatiosta musiikkiharrastukseen.

Oppilasvalintojen tulokset

Oppilasvalinnat elokuussa alkaviin opintoihin ilmoitetaan kesäkuun alussa. Vahvistat oppilaspaikan maksamalla lukukausimaksun, josta lähetetään lasku opintoihin hyväksytyille kesäkuussa. Mikäli hakija ei ota oppilaspaikkaa vastaan, on siitä ilmoitettava 30.6. mennessä Pop & Jazz Konservatorion opintotoimistoon, info@popjazz.fi. Hinnasto ja ehdot löytyvät täältä.

Instrumentin valinta

Ennen oppilaaksi hakeutumista mieti rauhassa sitä, mikä instrumentti kiinnostaa sinua. Pop & Jazz Konservatoriossa opetetaan seuraavia instrumentteja: piano, huilu, laulu, lyömäsoittimet, mallet-soittimet, pasuuna, rummut, saksofoni, sähköbasso ja kontrabasso, sähkökitara ja trumpetti. Voit katsoa soitinesittelyjä täällä. Suosituimpia soittimia ovat piano ja rummut – näihin on aina hakijoita enemmän kuin vapaita paikkoja. Hyviä vaihtoehtoja niille ovat esimerkiksi puhaltimet tai sähköbasso.

Soitinvalmennuksen oppilaat saavat meiltä lainaan puoleksi vuodeksi kerrallaan sen soittimen, jonka tunneilla oppilas käy. Oppilaaksi valituilta perusopetuksen oppilailta edellytämme omaa soitinta.

Keskeisenä ryhmäopetus

Ryhmäopetus on Pop & Jazz Konservatorion soitinvalmennuksessa ja musiikin taiteen perusopetuksessa keskeistä. Kaikki oppilaat sijoitetaan ensisijaisesti ryhmiin, bändeihin. Soitinvalmennuksessa ryhmiä kutsutaan Musapajoiksi, perusopetuksessa ryhmiä kutsutaan nimillä pre-AMP, AMP ja Big Bandit. AMP-termi tulee sanoista afroamerikkalaisen musiikin perusteet. Ryhmät harjoittelevat viikoittain yhdessä ja esiintyvät konserteissamme ja instrumenttimatineoissa. AMP- ja Big Band -ryhmiin sisältyy myös erikseen musiikin hahmotusaineiden (ent. musiikin teoria) opetus. Sekä soitinvalmennukseen että perusopetukseen kuuluvat instrumenttitunnit. Soitinvalmennuksessa instrumenttitunnit toteutetaan pienissä (usein 2-3 oppilaan) ryhmissä, perusopetuksessa yksilöopetuksena.

Soitinvalmennuksen soittotunnit ovat maanantaisin. Tämä johtuu siitä, että soitinvalmennukseen osallistuu useita kymmeniä oppilaita ja kun soitin vaihtuu, vaihtuu myös opettaja ja opetusluokka, mutta opetuspäivä pysyy samana. Soitinvalmennukseen kuuluvat ryhmäopetustunnit (Musapajat) ovat keskiviikkoisin ja torstaisin. Soittotunti ja ryhmätunti ovat siis eri päivinä. Ryhmä pysyy samana koko lukuvuoden ajan.

Soveltuvuustestipäivänä

Soveltuvuustesti järjestetään Soiva-rakennuksessamme Arabianrannassa, osoitteessa Muotoilijankatu 1 B, 00560 Helsinki. Tarkista varaamasi henkilökohtainen aika ja -luokka sähköpostitse saamastasi vahvistusviestistä. Pop & Jazz Konservatorion pääaulassa sijaitsevasta vahtimestarien info-pisteestä voit kysyä luokan sijainnin, jos olet epävarma mihin pitää mennä. Muista myös täyttää etukäteen lähettämämme sähköinen taustatietolomake.

KUVAUS SOVELTUVUUSTESTISTÄ

Soitinvalmennuksen soveltuvuustesti
Pop & Jazz Konservatoriossa 1.-3. -luokkalaiset (7-9-vuotiaat) lapset kuuluvat soitinvalmennuksen opetuksen piiriin. Soitinvalmennuksessa oppilaan instrumentti vaihtuu lukukausittain, jolloin lukuvuoden aikana oppilas ennättää kokeilla kahta soitinta. Tarkoituksena on löytää kullekin oppilaalle mieluisin ja sopivin soitin, jolla jatkaa soitonopiskelua soitinvalmennuksen jälkeen.

Soitinvalmennuksen soveltuvuustestin toteuttaa kaksi opettajaa. Hakija on soveltuvuustestihetkessä ilman vanhempia. Testi sisältää toistotehtäviä: rytmin taputusta sekä pienten melodiapätkien matkimista. Lisäksi hakija voi esittää vapaavalintaisen laulun laulamalla ja/tai soittaa instrumentillaan, jos hakija on jo opetellut soittamaan jotain instrumenttia.

Soveltuvuustestiin kuuluu myös haastattelu jutustelun muodossa. Tarkoituksena on saada selville lapsen omia ajatuksia musiikin suhteen. Ilmapiiri pyritään luomaan mahdollisimman rennoksi ja avoimeksi. Osa soveltuvuustestistä tehdään pienissä ryhmissä.

Soveltuvuustestiä arvioivat opettajat pisteyttävät tehtäväosiot alla olevan taulukon mukaisesti.

– Rytmintoistotehtävät 0-5 pistettä
– Melodiantoistotehtävät 0-5 pistettä
– Laulunäyte 0-3 pistettä
– Ryhmätehtävä:
* hienomotoriikka 0-3 pistettä
* karkeamotoriikka 0-3 pistettä
* uuden asian oppiminen 0-3 pistettä
* soittimen hahmottaminen 0-3 pistettä
Haastattelu, 0-1 pistettä
– Soittonäyte (vapaaehtoinen), ei pisteytystä

Rytmin- ja melodiantoistotehtävissä pisteen kustakin tehtävästä saa, mikäli hakija osaa toistaa kuulemansa rytmi- tai melodiahahmon. Laulunäytteessä pisteitä kertyy sen mukaan, pysyykö hakija laulaessaan sävellajissa sekä kuinka musikaalista äänenkäyttö laulaen on. Ryhmätehtävä jakautuu useampaan osioon, joiden avulla muodostuu kuva siitä, mikä voisi olla hakijalle sopivin ensimmäinen kokeiltava soitin sekä ryhmä. Haastattelun pisteytyksessä huomioidaan vaikutelma hakijan motivaatiosta ja valmiuksista.

Vapaita oppilaspaikkoja on rajattu määrä. On mahdollista, että hakijalle ei voida tarjota oppilaspaikkaa, vaikka kaikki edellytykset täyttyvätkin. Tällaisessa tilanteessa hakija on jonossa ja sopivan ryhmän löytyessä paikkaa tarjotaan välittömästi. Tämä voi tapahtua missä vaiheessa lukuvuotta tahansa eikä se velvoita ottamaan paikkaa vastaan.


Musiikin taiteen perusopetuksen soveltuvuustesti

Pop & Jazz Konservatorion musiikin taiteen perusopetuksen soveltuvuustestiin osallistuvat yli 10-vuotiaat sekä ne 7-9 -vuotiaat, jotka hakevat suoraan johonkin instrumenttiin. Perusopetuksen soveltuvuustestin toteuttaa instrumenttikohtaisesti yksi opettaja. 

Oppilaat valitaan oman ikäryhmänsä mukaisen soveltuvuustestin kautta. Soveltuvuustestissä mitataan edellytyksiä musiikinopiskelulle muutamalla rytmin- ja melodiantoistotehtävällä, soittonäytteellä (lyhyt kappale omalla instrumentilla) sekä lyhyellä haastattelulla. Muuhun kuin lauluun hakevilta emme edellytä laulunäytettä.

Perusopetuksen soveltuvuustestin ikäryhmät ovat:
– 8-9-vuotiaat
– 10-12-vuotiaat
– 13-15-vuotiaat
– 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Soveltuvuustestissä hakija esittää omalla instrumentillaan vapaavalintaisen kappaleen, jonka kautta hän uskoo pystyvänsä esittämään parasta senhetkistä musiikillista osaamistaan. Kappaleen tyyliä ei ole rajattu. Mikäli hakija ei ole aiemmin soittanut soitinta, johon on hakemassa, voi hän soittotehtävän sijasta laulaa tai soittaa jotakin muuta soitinta.

Perusopetuksen soveltuvuustesti sisältää toistotehtäviä, jotka eivät edellytä nuotinlukutaitoa. Opettaja soittaa hakijalle pianolla, lausuu tai taputtaa tehtäviä, jotka hakija toistaa matkimalla ilman soitinta. Soveltuvuustestiin sisältyy lisäksi haastattelu, jossa selvitetään hakijan mahdollisuuksia harrastamiseen, musiikkimieltymyksiä sekä soittotaustaa.

Soveltuvuustestiä arvioiva opettaja pisteyttää tehtäväosiot alla olevan taulukon mukaisesti.

– Rytmintoistotehtävät 0-4 pistettä
– Melodiantoistotehtävät 0-4 pistettä
– Soittonäyte (muut kuin laulajat): 0-5 pistettä
– Laulunäyte (laulajat) 0-5 pistettä
Haastattelu, 0-1 pistettä

Valintakriteereistä

Perusopetuksen oppilasvalintaa tehtäessä testissä saatua kokonaispistemäärää verrataan ainoastaan saman ikäryhmän ja saman instrumentin muihin hakijoihin. Perusopetuksen oppilaaksi pyritään valitsemaan oppilas, joka on muodostuvaan ryhmään sopivan ikäinen, sopivan tasoinen, motivoitunut ja sitoutunut. Näitä kartoitetaan soveltuvuustestissä, jossa käydään läpi tämänhetkiset soitto- tai laulutaidot ja hahmotusaineiden taidot sekä haastattelemalla hakijaa.

Rytmin- ja melodiantoistotehtävissä pisteet kertyvät hakijan onnistuneiden rytmi- ja melodiahahmojen toistojen mukaan. Laulunäytteessä (lauluun hakevat) arvioinnin kohteena ovat laulun sävelpuhtaus, musiikillinen ilmaisu, laulun laulaminen ulkoa, tyylinmukaisuus, varioivuus laulussa, äänenkäytön nyanssit sekä tulkinta. Soittonäytteen pisteytyksessä huomioidaan se, onko hakijalla ja minkä tasoista soittimen soittotaitoa, pysyykö esitys koossa, onko esitys valmis ja sisältääkö se tulkintaa.

Haastattelussa kartoitetaan hakijan harrastamiseen vaikuttavia asioita ja motivaatiota sekä henkilökohtaisia toiveita ja tarpeita. Haastattelun pisteytys perustuu hakijan soveltuvuudesta, motivaatiosta ja sitoutuneisuudesta saatuun vaikutelmaan. Henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet eivät vaikuta pisteisiin, mutta ne pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon: esimerkiksi musiikkimieltymykset, opettajatoiveet tms.

Rajallisesta oppilaspaikkamäärästä johtuen on mahdollista, että hakijalle ei voida tarjota oppilaspaikkaa, vaikka kaikki edellytykset musiikin harrastamiselle täyttyisivätkin. Tällaisessa tilanteessa hakija on jonossa ja sopivan ryhmän löytyessä paikkaa tarjotaan välittömästi. Tämä voi tapahtua missä vaiheessa lukuvuotta tahansa eikä se velvoita ottamaan paikkaa vastaan.

Instrumenttikohtaiset ohjeet

Hakijan tulee ilmoittaa etukäteen osoitteeseen info@popjazz.fi, mikäli hän tarvitsee kappaleeseen säestäjän. Pianosäestyksen halutessaan hakijan on tuotava pääsykokeeseen mukanaan nuotti kappaleesta, transponoituina itselleen sopivaan sävellajiin. Säestysnuotissa on oltava sointumerkit. Hakija voi käyttää myös omaa säestäjää tai säestää kappaleen itse paikalla olevalla pianolla. Mikäli hakija säestää itseään jollain muulla soittimella, on soitin tuotava mukana. Taustanauhan käyttäminen säestyksenä on sallittua, esimerkiksi karaoke- tai playalong-taustaa omalta läppäriltä tai puhelimesta saa käyttää. Pääsykoeluokassa on mini-plug-johto, jonka kautta kappaleen saa kuulumaan kaiuttimista. Huom. jos käytettävässä laitteessa ei ole stereo-mini-plug-ulostuloa eli kuulokeliitäntää, pitää varata mukaan oma adapteri.

Laulu. Lauluun hakija laulaa yhden vapaavalintaisen kappaleen ulkoa eli ilman nuottia tai sanalappuja. Esityksessä ei käytetä mikrofonia.

Rummut. Rumpalit soittavat Pop & Jazz Konservatorion soittimilla. Rumpalin tulee tuoda testiin omat kapulat.

Piano. Pianistit soittavat Pop & Jazz Konservatorion soittimella.

Sähkökitara ja -basso. Kitaristeilla ja basisteilla pitää olla oma johto mukanaan. Halutessaan hakija voi käyttää Pop & Jazz Konservatorion sähkökitaraa ja -bassoa. Testiluokassa on kitara- ja bassovahvistin. Hakija antaa soittonäytteen pääsääntöisesti sillä instrumentilla, johon hän hakee, mutta soittonäytteen voi antaa myös jollakin muulla kielisoittimella.

Puhallinsoittajilla tulee olla oma soitin mukanaan.


Katso myös usein kysytyt kysymykset:
https://popjazz.fi/usein-kysyttyja-kysymyksia/