Pop & Jazz Konservatorio

PERUSOPETUS

Opiskelu Pop & Jazz Konservatoriossa on niin sanottua laajan oppimäärän mukaista opiskelua.

Se tarkoittaa sitä, että jokaiselle oppilaalle on pakollisina aineina oman instrumentin opiskelu, hahmotusaineet (musiikin luku- ja kirjoitustaito), musiikkitieto sekä yhdessä soittaminen.

Yksityiskohtaisemman kuvauksen löydät perusopetuksen opetussuunnitelmasta.

Lue perusopetuksen oppilaan ja huoltajan opas 2021 tästä.

Instrumenttiopetus

Opetusta annetaan seuraavissa soittimissa:

 • Huilu
 • Kontrabasso
 • Laulu
 • Lyömäsoittimet
 • Pasuuna
 • Piano
 • Rummut
 • Saksofoni
 • Sähköbasso
 • Sähkökitara
 • Trumpetti

Amp-opiskelu

Hahmotusaineet ja yhdessäsoittaminen on Pop & Jazz Konservatoriossa integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi ja toiminnasta käytetään nimitystä amp.

Amp-opiskelu tarkoittaa sitä, että sama oppilasryhmä opiskelee ja työstää yhdessä sekä musiikin ilmiöitä ja yhtyetyöskentelyä. Sama opettaja ohjaa ryhmän toimintaa molemmissa toiminnoissa yhden käyntikerran aikana.

Toimintaan kuuluu olennaisesti musiikin ilmiöiden opiskelussa käytettävät kirjat ”Tohtori Toonika” (perustasolla) sekä ”Turnaround” (musiikkiopistotasolla). Kukin opiskelija etenee hänelle itselleen ja kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla vauhdilla ja myös näkee etenemisensä koko ajan.

Musiikkitieto

Musiikkitieto on pakollinen kurssi joka suoritetaan perustasolla. Kurssi on lukuvuoden mittainen ja se voidaan suorittaa missä vaiheessa tahansa perusopintojen aikana.

LISÄTIETOJA JA OHJEITA PERUSOPETUKSEEN HAKEMISESTA TÄSTÄ.