Pop & Jazz Konservatorio

PERUSOPETUS

Opiskelu Pop & Jazz Konservatoriossa on niin sanottua laajan oppimäärän mukaista opiskelua. Se tarkoittaa sitä, että jokaiselle oppilaalle opintoihin sisältyy oman instrumentin opiskelu, hahmotusaineet eli musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikkitieto sekä yhdessä soittaminen. Yksityiskohtaisemman kuvauksen löydät Perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Lue myös perusopetuksen Oppilaan ja huoltajan opas.

Instrumenttiopetus

Opetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa:

  • Puhaltimet: huilu, pasuuna, saksofoni, trumpetti
  • Kielisoittimet: kontrabasso, sähköbasso, sähkökitara
  • Lyömäsoittimet: percussiot, malletit, rumpusetti
  • Piano
  • Laulu

AMP-opiskelu

Hahmotusaineet ja yhdessäsoittaminen on Pop & Jazz Konservatoriossa integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi ja toiminnasta käytetään nimitystä AMP, afroamerikkalaisen musiikin perusteet. AMP-opiskelu tarkoittaa sitä, että sama oppilasryhmä opiskelee ja työstää yhdessä sekä musiikin ilmiöitä ja yhtyetyöskentelyä. Sama opettaja ohjaa ryhmän toimintaa molemmissa toiminnoissa yhden käyntikerran aikana. Toimintaan kuuluu olennaisesti musiikin ilmiöiden opiskelussa käytettävät kirjat Tohtori Toonika (perusopinnoissa) sekä Turnaround (syventävissä opinnoissa) sekä Pop & Jazz Konservatorion ja Teatime Researchin yhteistyössä kehittämä mobiiliaplikaatio Exaktor. Kukin opiskelija etenee hänelle itselleen ja kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla vauhdilla ja myös näkee etenemisensä koko ajan.

Musiikkitieto

Musiikkitieto pitää sisällään afroamerikkalaisen musiikin historiaa. Kurssi on pakollinen ja se suoritetaan perusopintojen aikana.

Lisätietoja ja ohjeita perusopetukseen hakemiseen tästä linkistä