Pop & Jazz Konservatorio

Opiskelu meillä – työelämään valmistautumassa

Pop & Jazz Konservatorio tarjoaa ammatillisille opiskelijoillemme monipuoliset mahdollisuudet harjoitella työelämää varten. Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Rytmimusiikkialan työpaikat vaihtelevat tyypillisesti kahviloista, kirjastoista, klubeista ja ravintoloista aina konserttisaleihin, ulkoilmatapahtumiin ja studioihin.

Tarjoamme muusikoiksi ja musiikkiteknologeiksi valmistuville mahdollisuudet kasvaa alan ammattilaisiksi keskeisillä työpaikoilla harjoitellen, todellisissa olosuhteissa. Vastaavasti myös musiikkituotannon ammattitutkinnon osaamisaloissa (laulun tekeminen ja musiikin tuottaminen) syvennetään työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kuva: Nea Pulliainen
Kuva: Nea Pulliainen

Muusikko- ja lauluntekijäopiskelijat valmistautuvat suunniteltuun tapahtumaan eri tavoilla:

 • Harjoittelevat ohjelmistoa ohjatusti ja itsenäisesti.
 • Ovat yhteydessä vuorollaan keikkapaikalle aikatauluista ja roudausajankohdista.
 • Valmistelevat markkinointimateriaalia keikkansa mainostamista varten.
 • Varmistavat, että tarvittavat soittimet lähtevät mukaan esiintymispaikalle.
 • Huolehtivat tarvittavien instrumenttien kuljetuksen toteutuksesta.

Musiikkiteknologit, jotka osallistuvat keikan miksaukseen ja kuvaukseen, tutustuvat etukäteen yhtyeisiin ja ohjelmistoon sekä esiintymispaikan tekniikkaan.

Kuva: Nea Pulliainen

Tekemällä oppii – tässä oppimisen keskeisiä kulmakiviä:

 • Esiintyminen on säännöllistä ja päivät sovitaan koulumme ohjaavan opettajan ja työpaikkavastaavan kanssa aina lukukaudeksi kerrallaan etukäteen.
 • Harjoitellaan esiintymistä ja yleisön kohtaamista.
 • Harjoitellaan äänentoiston tekemistä aidossa esiintymistilanteessa.
 • Harjoitellaan livestream-lähetysten tekemistä.
 • Tavoitteena on, että opiskelija pääsee esiintymään kaikissa harjoittelutyöpaikoissamme opintojensa aikana.
 • Tehdään näyttöjä ja saadaan palautetta.

Näytöt suunnitellaan huolellisesti etukäteen opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa. Näytön arviointiin osallistuu ohjaavan opettajan kutsusta myös työelämän edustaja. Työelämän edustajat on koulutettu arvioimaan näyttöjä ja antamaan rakentavaa pedagogista palautetta.

Katso harjoittelutyöpaikat tästä.