Video: Miten kestävä kehitys näkyy arjessani?

Video: Miten kestävä kehitys näkyy arjessani?

Kysyimme Pop & Jazz Konservatorion opiskelijoilta ja henkilökunnalta, miten kestävä kehitys näkyy heidän arjessaan. Videolla pohditaan kestävän kehityksen teemoja monipuolisesti niin ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen kuin kulttuurillisenkin kestävyyden näkökulmasta.

Video on toteutettu osana kestävän kehityksen VASKI-hanketta, jonka tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi.

#vaskihanke #kestävyystiekartta  #KestäväAmmattilainen