Pop & Jazz Konservatorio

Laatuhankkeet

Yhdessä parasta

Pop & Jazz Konservatorio on vuosina 2020-22 osatoteuttajana hankkeessa Yhdessä parasta – etelä 1. Tässä Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa kehitetään yhdessä opiskelijoiden ohjausta ja työelämässä toimimista, päättyneiden Parasta-hankkeiden materiaaleja hyödyntäen. Pop & Jazz Konservatorio osallistuu myös vertaisvalmentajatoimintaan.

Yhdessä parasta -hankkeet ovat osa Laatu ja tasa-arvo -ohjelmaa.

Konservatorioiden yhteiset laatuhankkeet

Vuosina 2016–2018 Pop & Jazz Konservatorio oli mukana Turun konservatorion koordinoimassa Opetushallituksen hankerahoituksella toteutettavissa konservatorioiden yhteisissä laatuhankkeissa. Konservatorioiden vertaisarviointihankkeiden 2016–2017 jälkeen vuonna 2018 toteutettiin ohjauksen laatua sparraava, vertaiskouluttajapankkia kokoava hanke, jossa kehitettiin opettajien ohjausosaamista: Opettaja personal traineriksi.

Hankkeen toimijoita vuonna 2018 olivat Turun konservatorion lisäksi Pop & Jazz Konservatorio ja Pop & Jazz Konservatorio Lappia (Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä), Palmgren-konservatorio (WinNova) sekä Helsingin, Joensuun, Keski-Pohjanmaan, Kuopion, Lahden, Oulun ja Tampereen konservatoriot.

Hankkeessa pilotoitiin verkoston sisäistä vertaiskouluttajamallia, jotta reformin mukaista ohjausta ja muita uusia toimintatapoja saataisiin yhteisvoimin eteenpäin. Konservatorioiden ohjaus- ja opetushenkilökuntaa koulutettiin tavoitteita edistävään vertaiskoulutustehtävään. Kouluttajan/sparraajan lyhyt profiili kirjoitettiin ns. vertaiskouluttajapankkiin. ”Pankista” kutsuttiin kouluttaja tai kouluttajia vierailemaan jokaiseen hankekonservatorioon, kunkin organisaation oman tarpeen mukaisesti. Käyntien jälkeen kokemukset koottiin yhteiseen ”sähköiseen laatupöytään” ja laatuvastaavien keskusteluihin. Prosessissa houkuteltiin esiin myös uusia kehitysideoita tai -malleja. Sisällöllisten tavoitteiden kanssa kokeiltiin ja vakiinnutettiin uusia etätyökaluja. Hankkeen vertaiskouluttajapankki jäi käyttöön ”kilauta kaverille” -listaus, uusia opettajia saatiin mukaan ohjausverkostoon, saatiin uusia yhteisiä ideoita kehittämistyöhön sekä etätyökalut ja videoneuvotteluvälineet tulivat jäädäkseen.

Konservatorioiden kehittyvä vertaisarviointi 2017

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittäminen 2016

Pop & Jazz Konservatorio koordinoi lisäksi Laatua lavalle -hankkeen vuonna 2013.

Hankkeessa luotiin konservatorioiden yhteinen laadunhallinnan ja kehittämisen toimintamalli. Lähtökohtana oli konservatorioiden yhteistyö konservatorioiden toiminnan laadun kehittämiseksi. Hanke oli osa konservatorioliiton toimintastrategian toimeenpanoa ja se toteutettiin konservatorioiden ja konservatorioliiton verkostoyhteistyönä opetushallituksen myöntämän määrärahan tuella vuonna 2013.

Suomen konservatorioliiton piirissä tehdään lisäksi muuta yhteistä laatu- ja tilastointiyhteistyötä.